Matchmaking waterstofinitiatieven Zuid-Holland

FUEL CELLS and HYDROGEN 2 JOINT UNDERTAKING (FCH – 2 JU), call April 2018

Op vrijdagmiddag 9 maart 2018 organiseren Havenbedrijf Rotterdam, SmartPort, Ministerie I&W, provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter, een bijeenkomst rondom het thema waterstof met een tweetal doelen:

  • Kennismaking tussen verschillende waterstof initiatieven in Zuid-Holland
  • Mogelijkheden voor ondersteuning vanuit FCH 2 JU programma.
     

In de FCH 2 JU van april 2018 zijn er een zestal thema’s voor projecten. Meer details vindt u hier.


Omdat een aantal thema’s (waaronder, vrachtwagens, binnenvaart, haven toepassingen, productie waterstof) logische raakvlakken hebben met Zuid-Holland en de haven Rotterdam verwachten we meerdere initiatieven die projecten willen ontwikkelen binnen deze tender. Daarom organiseren we een bijeenkomst op 9 maart met de volgende doelstellingen:

  • Podium geven aan waterstof initiatieven in Zuid-Holland /Nederland
  • Peilen behoefte aan kennisuitwisseling tussen initiatieven
  • Mogelijkheden EU subsidie voor FCH2JU
  • Voorbereiding voor de weg naar Brussel (lobby)

Aanmelden voor bijeenkomst kan via deze link. U kunt zich ook aanmelden voor een pitch van 3 tot 5 minuten (1 sheet).