Bosch Milestone IVA seminar

Bosch Milestone IVA seminar

Hva kan intelligente systemer gjøre i dag?

I de siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt intelligente systemer og hvordan disse kan brukes. Spørsmål rundt dette og hvordan de fungerer mellom ulike system er mange, så grip denne muligheten og se hvordan intelligensen i Bosch kameraer kan håndteres i Milestone software.

Bosch IVA 6.4
Edge video analyse gir struktur til innsamlet materiale ved å legge til metadata som gjør at kameraene forstår det de ser. Med smarte kameraer har brukeren kontroll på hva og hvor mye data kameraene skal levere og lagre. For å ytterligere filtrere bort uønsket materiale kan ulike regler og filter legges til, slik at kun relevante alarmer gjør jobben lettere for sikkerhetspersonale.

Milestone
Milestone viser hvordan man på en enkel måte kan bruke videoanalysen i Bosch kameraer i xProtect samt hvordan man på en proaktiv og intelligent måte kan tilpasse arbeidet for operatører og andre brukere i våre klienter blant annet ved hjelp av alarmregler og smartwall. Dessuten tar vi en smugtitt på nyheter i vår seneste release av xProtect

participant registration
 participant registration