Coaching by Janic Bryson (SHELL)

Coaching by Janic Bryson (SHELL)

Hallo, vanaf 1 maart ben ik een dag in de week beschikbaar in de rol van mentor voor de startups die zich hebben verbonden met YesDelft. Dit gebeurt naast mijn reguliere baan bij Shell waar ik op dit moment een IT management rol vervul voor de Retail organisatie.

Na het afronden van een technische opleiding (HBO Operationele Techniek) heb ik een traineeship gevolgd bij een distributie en logistiek bedrijf. Daarna heb ik een baan bij Shell aangenomen. Bij Shell heb ik over een periode van 16 jaar een zestal rollen ingevuld die sterk uiteenlopen qua inhoud en de omgeving binnen het bedrijf. Generieke ervaring danwel expertise die ik heb opgebouwd:

  • Business consultancy – adviesstukken en verbetertrajecten
  • Project management – project aanpak en overdracht naar beheer organisatie
  • Veranderings management – begeleiden naar nieuwe manier van werken
  • Kwaliteit management – in kaart brengen en wegnemen van process vervuilers
  • Risico management – risico analyse en het afdekken van risico’s
  • Compliancy, Audit en Data Privacy – toepassen en handhaven interne & externe regelgeving.

Ik ben gewend om in een complexe en internationale bedrijfsvoering te werken. Om mijn kennis en ervaring in te zetten heb ik ook opdrachten uitgevoerd in Maleisie, Gabon, USA en acht Europese landen.

Ik zie het als geweldige uitdaging en ervaring om met startups kennis te maken en in gesprek te raken. Via vraagstelling en luistervaardigheid wil ik er voor de startups zijn als sparringspartner en klankbord.

Janic Bryson

 

congress registration
 congress registration