This day will be in Dutch. Please contact us, if you don't speak Dutch, we'll find another solution for you.

Doel van de bedrijvendag

CBS en DNB gaan nauwer samenwerken voor de statistieken over de Nederlandse Economie en de betalingsbalans. Vanaf het verslagjaar 2019 gaan we één gecombineerde vragenlijst uitvragen, in plaats van de rapportage betalingsbalans (DRA) en de statistieken financiën van ondernemingen (KSFO/SFGO). Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het rapportageproces. Wij willen u daarom zo vroeg mogelijk informeren, zodat u de tijd hebt om voorbereidingen te treffen om in 2019 uw cijfers te kunnen aanleveren.

Met dit doel organiseren we op 25 juni aanstaande een bedrijvendag in Amsterdam op het kantoor van DNB.

Tijdens deze bedrijvendag stellen we u op de hoogte van de details van de veranderingen en gaan we in op de vragenlijst.

U bent dan ook van harte uitgenodigd voor deze dag, waarbij u een voorkeur kunt aangeven voor het ochtend- of het middagprogramma. Beide dagdelen hebben een identiek programma.