18 oktober 2018

09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 09:40

Welkom

Esther Meijers, Adelante

Marcel Conradi, Hoogstraat Orthopedietechniek

09:40 - 10:25

Opfrissen biomechanica van het gaan

Han Houdijk, VU/Heliomare

10:25 - 10:55

Pauze

10:55 - 11:45

Van spreekkamer naar 3D analyse

  • bewegingslab (simpel tot uitgebreid)
  • Camera registratie
  • Moderne apps

Klaas Postema, UMCG

11:45 - 12:30

Virtual/augemented reality en motorisch leren: van theorie naar loopscholing

Melvyn Roerdink

12:30 - 13:00

Rondleiding Hoogstraat Orthopedietechniek

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:15

Looppatroon bij prothesegebruikers transtibiale amputatie

Biomechanica bij prothesegebruikers

Han Houdijk, VU/Heliomare

14:15 - 15:45

Workshop: analyseren van het gangbeeld

Han Houdijk, Klaas Postema, Anke Verlouw, Esther Meijers

15:45 - 16:15

Pauze

16:15 - 17:00

Looppatroon bij prothesegebruikers transfemorale/transgenuale amputatie

Biomechanica bij prothesegebruikers

Klaas Postema, UMCG

17:00 - 17:15

Afsluiting Dag 1

Esther Meijers, Adelante

19:00

Diner NH Utrecht

19 oktober 2018

08:00 - 08:30

Ontvangst

08:30 - 10:15

Gangbeeldanalyse en de relatie tot de nieuwste prothese onderdelen

10:15 - 11:15

Aanpassen presentaties inclusief pauze

11:15 - 13:00

Groep A

Casusbespreking verschillende deelnemers

Anke Verlouw, Klaas Postema

Groep B

Bezoek gangbeeldlab en uitlijning in de praktijk

Rachel van Niekerk, Kas Peters, Han Houdijk

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:30

Groep A

Bezoek gangbeeldlab en uitlijning in de praktijk

Rachel van Niekerk, Kas Peters, Han Houdijk

Groep B

Casusbespreking verschillende deelnemers

Anke Verlouw, Klaas Postema

15:30 - 16:00

Pauze

16:00 - 17:00

De prothese in het lager huis

Discussie

17:00 - 17:15

Evaluatie

Afsluiting Dag 2

Esther Meijers

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren