Expert cursus prothesiologie onderste extremiteiten (gangbeeldanalyse)

Expert cursus prothesiologie onderste extremiteiten (gangbeeldanalyse)

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk tot 1 oktober 2018. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Plaatsing geschiedt in eerste instantie op volgorde van inschrijving. Om voor een goede verdeling van de diverse disciplines binnen de cursus zorg te dragen is het echter mogelijk dat aan latere inschrijvers voorrang wordt verleend. Dit om het multidisciplinaire karakter van de cursus en daarmee de waarde ervan te waarborgen.

 

Annuleren:

Per mail via info@ispo.nl. Tot 1 oktober vindt restitutie plaats onder aftrek van € 50,00 administratiekosten. Bij annulering na 1 oktober bent u 50% van het inschrijfgeld verschuldigd, na 12 oktober vindt er geen restitutie plaats. 

 

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen:

  • ISPO-leden: € 300.-  
  • niet ISPO-leden: € 350.-

Noot: Gebruikmaking door niet-leden van het lidnummer van leden is NIET toegestaan.

€ 300,00
€ 0,00

Totaal: € 300,00

registratie gasten evenement
 registratie gasten evenement