01 november 2018

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:30

Plenaire opening 

Actuele ontwikkelingen in de medezeggenschap
Spreker: Robbert van het Kaar

Robbert van het Kaar zoomt in op actuele ontwikkelingen in de medezeggenschap. Met onder meer aandacht voor nieuwe vormen van medezeggenschap en recente voorbeelden van ondernemingsraden die de rol van de vakbond overnemen bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden.

 

10:30 - 11:00

Plenaire presentatie

Onderzoek functioneren or (door Erasmus OR Centre)
Spreker: Louis Brackel

Louis Brackel presenteert de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van de ondernemingsraad, dat hij dit jaar vanuit het Erasmus OR Centre heeft opgezet. 

11:00 - 11:30

Pauze met discussietafels op de informatiemarkt

 

13:00 - 13:45

Lunch op de informatiemarkt

15:15 - 15:30

Pauze met activiteiten op de informatiemarkt

17:00 - 18:00

Afsluiting met borrel