Robbert van het Kaar 

Dr. Robbert van het Kaar is senior onderzoeker bij het Hugo Sinzheimer Instituut aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER. Hij onderzoekt en publiceert veelvuldig op het gebied van o.m. medezeggenschap en arbeidsverhoudingen.

 

Drs. Louis Brackel RC

Louis Brackel heeft sinds 1999 zijn eigen bureau Co-Efficiënt Management Consulting en sinds 2012 is hij ook eigenaar van het bureau LeanResults. Verder heeft hij ervaring als docent van Erasmus Universiteit en Universiteit Nijenrode. In 2016 heeft hij samen met Job Hoogendoorn het Erasmus OR Centre opgericht.

JOhan Berends 

JOhan is een pragmatische bedrijfskundige met zijn eigen trainingsbureau Metamorfase. Hij heeft jarenlange ervaring in tal van ondernemingsraden in de profit en non-profit. Zijn aanpak is kort gezegd: gedegen analyseren, methodisch weergeven, het beeld compleet en dan een mening verwoorden door spectaculair te presenteren.  

Als OR-coach ontwikkelt JOhan zijn eigen materialen. Die zijn alle in de praktijk getoetst en worden veelvuldig toegepast door ondernemingsraden. 

Joost van Mierlo

Joost van Mierlo combineert inmiddels meer dan 25 jaar praktijkervaring als advocaat met onderzoek op het gebied van medezeggenschap. In 2013 promoveerde hij op een proefschrift over de samenloop van medezeggenschaps- en ondernemingsrecht. Joost publiceert met grote regelmaat in diverse tijdschriften, waaronder OR Magazine; hij is vaste columnist bij ORnet; hij geeft talloze cursussen en trainingen aan OR-en; en hij is met grote regelmaat spreker op congressen. Kortom, Joost is een erkend specialist en dus een veel gevraagd adviseur wanneer het gaat om ingewikkelde WOR-besluiten.

André van Deijk 

Drs. André van Deijk is senior consultant bij GITP Medezeggenschap. Hij houdt zich bezig met fusies, overnames en reorganisaties. Zijn specialisaties zijn strategie en internationalisering. Vanuit die laatste specialisatie onderhoudt hij de contacten met de internationale partners van GITP Medezeggenschap in onder andere Duitsland en Frankrijk. Hij is columnist voor ORnet.nl. 

 

 

Emelda Hendriks 

Emelda heeft ruim 21 jaar ervaring als trainer, waarvan 15 jaar als MZ-trainer, kennis van alle daarbij behorende wetgeving. Veel ervaring bij non-profit, zorg en overheid. Gevoel voor humor, doelgericht en een stevige persoonlijkheid. Altijd oog voor transfer naar de praktijk en daarbij behorende nazorg. Ze is gespecialiseerd in duurzaam personeelsbeleid en loopbaancoaching. 

 

 

Arthur Hol

Arthur Hol is jurist en arbeidsorganisatiepsycholoog, partner bij De Koning Vergouwen Advocaten en programmadirecteur bij Governance University, kernteamlid van Nieuw Organiseren en directeur van het Instituut voor Medezeggenschap. Arthur werkte als HR-manager bij Shell en KLM en is lid van de Raad van Toezicht van Versa Welzijn. Hij is (co-)auteur van veel publicaties over vernieuwing van medezeggenschap, waaronder ‘Medezeggenschap in beweging’, Vakmedianet 2014.

 

Geraldo Kumeling 

Geraldo Kumeling is trainer/adviseur Medezeggenschap en Duurzame Inzetbaarheid met een persoonlijke missie “Voor iedereen een gezonde werkplek, met ruimte voor persoonlijk groei en inspraak” Hij begeleidt ondernemingsraden in hun ontwikkeling naar professionele adviesteams met toegevoegde waarde. Hij publiceert regelmatig in vakbladen en dit jaar zijn boek met de titel ‘Help, ik heb een OR’. 

 

Hans van den Hurk

Hans is werkzaam als adviseur en publicist op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Hij begeleidt ondernemingsraden onder andere bij een fusie, reorganisatie, harmonisatie van (secundaire) arbeidsvoorwaarden, invoering functiewaardering, invoering beoordeling, invoering beloningssystemen. Zijn adviesbureau “Hans van den Hurk Advies” is inmiddels bijna twintig jaar oud. 

 

Mirjam Bach

Mirjam is nauw betrokken bij de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) die medezeggenschap in ondernemingen stimuleert en de kwaliteit daarvan bevordert. De CBM publiceert voorlichtingsmateriaal voor leden van medezeggenschapsorganen en bereidt SER-adviezen over medezeggenschap voor. 

 

Caloe van Dijk

Caloe is opgeleid als toegepast psycholoog met als specialisatie coaching en counseling. Leerervaringen in de praktijk hebben haar als trainer gevormd. Haar ervaring als wandelgids en kliminstructeur gebruikt zij om trainingen speels in beweging te houden en van de nodige zuurstof te voorzien. 

 

Mark Zwijnenburg

Als chef d’equipe bij Loof training en advies is Mark verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van het bureau. Daarbij is hij zelf ook actief als trainer en adviseur voor teams en medezeggenschap. Mark is altijd op zoek naar verrassende invalshoeken, maar ook trainingen en adviezen die resultaat opleveren.

 

 

Dirk van Dorsselaer 

Dirk van Dorsselaer is al meer dan 11 jaar actief als senior trainer, gespreks- en debatleider voor het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Met zijn enorme bulk aan kennis is Overtuigend onderhandelen één van zijn favoriete trainingen. Hij neemt dan ook graag de tijd om jouw overtuigingskracht naar een hoger niveau te tillen. 

 

Marco Bout


Marco Bout is gecertificeerd coach en trainer bij Incitamentum. Hij heeft de afgelopen jaren samengewerkt binnen het volledige spectum van een organistie; van medewerker tot hoger management. Samenwerken, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit waren daarbij de leidend. Marco gelooft in het maken van echt contact met elkaar. Niet voorzichtig, soms zelfs confronterend, maar altijd uiterst zorgvuldig en startend vanuit wie je bent. Contact is de start van een veranderingsproces.

 

Brahim Bakayan 

Brahim is sinds 1 januari 2017 werkzaam op het bestuursbureau van Stap Algemeen Pensioenfonds. Hij is tevens lid van de Pensioen- en Communicatieadviescommissie van Stap. Brahim is onder meer verantwoordelijk voor de pensioenuitvoering, de pensioencommunicatie en het voorbereiden en adviseren over het pensioenbeleid. Brahim is sinds 1998 werkzaam in de pensioensector, onder meer bij Achmea. 

 

 

Norbert Laane 

Norbert is gefascineerd door innovatie van medezeggenschap. Hij is als advocaat medezeggenschap verbonden aan KienhuisHoving. Hij helpt de or om het doel te bereiken. Norbert wordt door or’s gevraagd hen te adviseren vanwege de combinatie van zijn persoonlijkheid en zijn ervaring. 

 

 

 

Jeroen Lansu 

Jeroen Lansu is een ervaren adviseur op het gebied van sociale zekerheid. In zijn huidige adviseursrol binnen Robidus Risk Consulting adviseert hij grote ondernemingen op het gebied van de risico’s van verzuim, Ziektewet, WIA en WW.  Door het benutting van wettelijke regelingen én door het sturen op inzetbaarheid kunnen deze beperkt worden. Niet alleen de kosten van de werkgever kunnen hiermee worden beperkt ook het inkomen van de werknemer kan positief beïnvloed worden. Regelmatig ondersteunt hij ondernemingsraden met uitleg over de inkomenseffecten van werknemers in verschillende uitkeringssituaties. 

 

Annejet Balm

Annejet Balm is arbeidsrechtadvocaat bij Lexence. Zij procedeert en adviseert op alle belangrijke gebieden van het arbeidsrecht, waaronder medezeggenschap, het individueel en collectief ontslagrecht, reorganisaties en overgang van onderneming. Annejet is gespecialiseerd in medezeggenschap, uitzend- en detacheringsconstructies alsmede privacy op de werkvloer. Zij doceert regelmatig aan het Instituut voor arbeidsrecht en spreekt veelvuldig op seminars.