Bereid jouw vereniging voor op de AVG

Bereid jouw vereniging voor op de AVG

Bereid jouw vereniging voor op de AVG

Het ledenbestand is voor veel verenigingen en stichtingen de drijver van het bestaan. En juist aan de ledenadministratie worden veel nieuwe regels verbonden. Op 25 mei treedt de AVG in werking en zullen ook Westlandse organisaties eraan moeten geloven. Laat je door de Van Poelje Academie informeren en zorg dat ook jij tijdig de zaken op orde hebt.  

Eerder lazen we al in de media dat de vele sportclubs en andere organisaties niet klaar zijn voor de nieuwe privacywet. Bestuursleden, die niet precies op papier hebben staan wie wel en niet inzage hebben in persoonsgegevens van leden, kunnen uiteindelijk worden beboet. 

Welke gevolgen heeft de AVG (de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR voor organisaties en de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt? Wat zíjn persoonsgegevens eigenlijk precies en moet straks overal toestemming voor worden gevraagd? Mag je iemand mailen als hij zijn e-mail heeft gegeven? Hoe zit het met het verwerken van het klikgedrag van bezoekers op de website? Hoe ga ik om met persoonsgegevens in de cloud?

Ook vrijwilligers- en ledenadministraties
Alle (vrijwilligers) organisaties vanaf mei 2018 verplicht tot het voeren van een privacy-administratie. Deze nieuwe Europese privacywet stelt niet alleen regels voor de bescherming van persoonsgegevens, maar stelt ook allerlei eisen aan organisaties die over gegevens beschikken. Dus alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten op 25 mei 2018 voldoen aan de AVG. 

Het team van de Van Poelje Academie nodigt je van harte uit voor een kennissessie over de AVG. Patrick Jordens neemt ons stap voor stap mee in de nieuwe regelgeving en de acties die we als (vrijwilligers) organisatie moeten zetten. Meld je aan via www.vanpoeljeacademie.nl. Deelname kost slechts € 20,00 

  • 23 april – 19.30 uur – Naaldwijk, Hof van Heden, Dijkweg 20 
  • 26 april – 19.30 uur – Wateringen, Terra Nova, Het Tolland 2 
  • 1 mei – 19.30 uur – De Lier, Het Anker, Baron van Gentplein 31

 

Over Patrick Jordens:
Patrick Jordens is oprichter en directeur van het succesvolle landelijk opererende compliance adviesbureau DMCC Nederland. Jordens is gespecialiseerd in compliance met consumentenrecht en privacyrecht bij commercieel datagebruik en klantcontact. 

Hij is tevens bestuurslid legal & compliance bij DDMA Data Driven Marketing Association. In deze rol behartigt hij belangen van de sector en voert onderhandelingen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en diverse toezichthouders over de uitleg en invoering van (nieuwe) wet- en regelgeving. Hij is tevens verantwoordelijk voor het vormen van zelfregulering.
 

ontvangstbalie
 ontvangstbalie