Zes unieke colleges over de
kwaliteit van organisaties


Door de snel veranderende wereld veranderen de eisen die aan de organisatie gesteld worden in rap tempo. Denk alleen al aan de effecten van ICT, het ontstaan van nieuwe businessmodellen en markten, de roep om duurzaam ondernemen en de noodzaak van risicomanagement in crisistijd.

In het kwaliteitsvak is stilstaan geen optie. In deze inspirerende collegereeks geven topsprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op actuele thema’s in de kwaliteit van de organisaties en het management ervan.

Dit kunt u verwachten in de collegereeks

  • Zes colleges van topsprekers uit het vak met hun visie op kwaliteitsmanagement
  • Verdieping, inspiratie en praktijkvoorbeelden. Tevens is er ruimte voor discussie met de spreker en de deelnemers
  • Een certificaat van deelname van Nyenrode Business Universiteit

Start vanaf woensdag 7 november 2018

 
 

 

De colleges

 

 "Informatief, mooie samenvatting van de bestaande paradigma's en de ontwikkeling daarbinnen"

"Inhoud, compactheid, duidelijkheid"

"Interactie, actief bezig met de stof. Out of the box"

"Theorie en praktijk, goeie mix"

"Zeer inspirerend zet tot nadenken, prikkelend"

 

Deze collegereeks is interessant voor?

  • Directeuren

  • Kwaliteitsmanagers

  • Kwaliteitsmedewerkers

  • Kwaliteitscoördinatoren

  • Procesmanagers