18 september 2018

09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 10:15

Opening:

Agile HR: Hip, Hype of bittere noodzaak?
Spreker: Rini van Solingen

Door een fundamentele versnelling van onze maatschappij stappen veel organisaties over op compleet andere manieren van werken. Eén van die manieren is: agile. Multidisciplinaire teams die in korte cycli snelle resultaten opleveren en die zichzelf organiseren richting de toekomst.

Heeft agile écht zin of is het slechts de zoveelste hype? En wat zou HR daar dan mee kunnen? Deze keynote bespreekt het waarom, hoe en wat over HR en agile.

10:15 - 10:45

Best Practice Nmbrs – Werken zonder managers 
Spreker: Mariel Dommering

Bij Nmbrs®, een bedrijf dat online HR en payroll software ontwikkelt, wordt gewerkt in zelfsturende teams. Mariel vertelt over hoe dit succesvol werkt bij Nmbrs en wat voor impact dit heeft op de HR taken. 

10:45 - 11:15

Pauze

11:15 - 12:00

Agile HR: de (on)misbare rol van HR in wendbare organisaties
Spreker: Willemijn Boskma

Steeds meer organisaties zetten de stap naar wendbaar werken met als doel sneller te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en de behoeften van de klant, burger, patiënt of cliënt. Maar wat betekent deze agile transformatie voor de rol van HR? Is er nog wel plek voor een HR-afdeling als agile teams veel zaken zelf gaan regelen? Welke nieuwe rol en plek van de HR-competentie en HR-professionals kan/moet ingenomen worden als de organisatie meer wendbaar gaat werken? Willemijn geeft je in deze keynote aan de hand van praktijkvoorbeelden antwoord op deze vragen.

12:00 - 12:45

Lunch

12:45 - 14:00

Mondriaan Game – Agile werken zelf ervaren 
Sprekers: Abram Janse & Renate Cremer

In sneltreinvaart ervaar je waar samenwerking tussen teams toe in staat is en waar je als groep verbetering kunt zoeken. Op basis van deze gedeelde ervaring kom je snel tot de kern van Agile werken. Zoals bij de Agile benadering werken we met zelfsturende teams aan productontwikkeling in korte, overzichtelijke iteraties. Als team van teams creëer je in drie kwartier een gezamenlijk plan om vervolgens in één kwartier jouw Mondriaan versie op te leveren. 

14:00 - 14:10

Zaalwissel

15:10 - 15:30

Pauze

16:30 - 17:30

Netwerkborrel