21 augustus 2018

09:00 - 14:30

Summercourse 1 - Agile Werken voor HRM
Door fundamentele versnelling van markten en maatschappij, groeit de vraag naar snelle, doelgerichte en wendbare manieren van werken. Het opstellen en uitvoeren van een plan werkt in de meeste omgevingen niet meer. Er verandert teveel, en daarbovenop speelt de sterke digitalisering van werk en processen een rol.

Een oplossing voor deze complexiteit en dynamiek ligt in het kortcyclisch werken, oftewel: agile werken. Veel organisaties stappen volledig over op agile werken. De rol van HR in deze verandering blijkt zeer verschillend te zijn. In de ene organisatie is HR de grote drijvende kracht achter agile, in de andere organisatie is HR de achterblijver. Om de kloof te overbruggen gaan zij zelf ook agile werken.

In deze summercourse gaan we dieper in op het waarom, hoe en wat achter agile, en welke rol HR hierin kan (of misschien wel zou moeten) spelen.

Programmaonderdelen:

  • Agile – Waarom, hoe en wat?
  • Welke rol speelt HR in de transformatie naar agile werken?
  • Zelf agile werken binnen HR, wanneer wel en wanneer niet?

Prof. dr. ir. Rini van Solingen is hoogleraar aan de TU-Delft en CTO bij Prowareness We-On.

15:30 - 21:00

Summercourse 2 - Talentmanagement

Talentmanagement is niet meer weg te denken van de HR-agenda. Organisaties staan dagelijks voor investeringsvraagstukken zoals de keuze om te investeren in mensen of in technologische oplossingen. De concurrentie tussen bedrijven is heviger dan ooit. Investeringen in mensen moeten daarom goed doordacht worden. Tijdens deze summercourse leert u hoe u mensen die bij de organisatie passen kunt vinden, benutten, ontwikkelen, en belonen.

U zult leren dat de waarde die mensen toevoegen aan een organisatie subjectief en tijd- en contextafhankelijk is. De waardeketen van talent managen vraagt begrip van de eigen situaties en normenkaders. Organisaties zullen daarom moeten zoeken naar ankerpunten.

Het gebruik van HR-data en HR-data analytics kan hierbij richting geven, maar alleen binnen gestelde kaders en gebaseerd op gedeelde kernwaarden.

HR-professionals kunnen hierin een rol van betekenis spelen als zij de juiste gewetensvragen weten te stellen aan het management van een onderneming. Deze summercourse helpt HR-professionals kritische vragen te formuleren. En geeft in de nieuwe trends in organiseren & transformeren, selecteren & mobiliseren, leiderschap & volgerschap.


Prof. Dr. Lidewey E.C. van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit

22 augustus 2018

09:00 - 14:30

Summercourse 3 - Veranderkunde voor HR

De snel veranderende wereld vraagt je om als HR professional sneller te lopen en constant te blijven bewegen. Tegelijkertijd valt het niet mee om daadwerkelijk verandering te creëren. Of het nu gaat om het vergroten van ondernemerschap, het versterken van duurzame inzetbaarheid of versnellen van innovatie van je organisatie. De ontwikkelingen in de buitenwereld gaan veelal sneller dan je kunt bijbenen. Tijdens dit college leer je succesvol vernieuwing te realiseren bij jezelf, in je team en organisatie. We komen los van bestaande veranderparadigma’s en je stapt uit je groef. In vier etappes van het visualiseren van je droom tot het verspreiden van vernieuwing en het inspireren van anderen om mee te doen. Laat deze summercourse jouw versneller zijn om met meer energie, motivatie en succes in actie te komen.  

Programma-onderdelen:

  • De startmotor voor verandering: Hoe krijgt HR mensen met meer energie, motivatie en succes in beweging?
  • De rem eraf: Hoe doorbreek je oude patronen en blijf je als HR business partner jezelf en je organisatie vernieuwen?
  • Beweging creëren en vernieuwing verspreiden: Hoe activeer je anderen om mee te doen en creëer je beweging in de organisatie?
  • Volhouden en doorzetten: Hoe blijf je als HR business partner volhouden, waarde toevoegen en doorzetten?

Drs. Cris Zomerdijk is veranderkundige en vennoot bij Holland Consulting Group, gastdocent aan de Baak en Maastricht School of Management, auteur en managementspreker.

15:30 - 21:00

Summercourse 4 - Duurzame inzetbaarheid

In het licht van het activerende arbeidsmarktbeleid zullen individuen steeds meer in hun eigen duurzame inzetbaarheid moeten investeren. Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip dat betrekking heeft op het fysieke en mentale werkvermogen, de motivatie en het loopbaanpotentieel van werknemers. Het vergroot de arbeidsmarktwaarde en participatiekansen van individuen in een steeds sneller veranderende en flexibelere arbeidsmarkt. Een gebrek aan duurzame inzetbaarheid heeft ook belangrijke implicaties voor overheden en arbeidsorganisaties. Bijvoorbeeld: groeiende kosten van ziekteverzuim, veiligheidsrisico’s tijdens het werk, kwaliteitsverlies of een verlies aan betrokkenheid of motivatie, en een verlies aan innovatie- en concurrentiekracht. Overheden, organisaties en andere stakeholders zullen duurzame inzetbaarheid dan ook via (duurzaam-inzetbaarheids)beleid individuen gedurende de gehele levensloop mogelijkheden moeten bieden en motiveren om in duurzame inzetbaarheid te investeren.

Programma-onderdelen:

  • Trends die vragen om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid
  • Duurzaam HRM-beleid als een speciale vorm van personeelsmanagement waarbij een expliciete relatie wordt gelegd met de interne en externe organisatieomgeving.
  • Sustainable HRM en het én-én-denken. Hoe kunt u bestaande spanningen effectief het hoofd bieden?

Dr. Pascale Peters is Associate Professor aan de Radboud University in Nijmegen en is Research Fellow verbonden aan Nyenrode Business University.

 

 

De invulling van 20 augustus is komen te vervallen