Bijeenkomst WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek

Maandag 28 mei is van 15:00 t/m 17:00 uur in het Atrium op Museumpark de eerste werkplaatsbijeenkomst, waarin wij de WERKplaats IPD samen vorm gaan geven.  

Zoals je weet zijn er 16 voorstellen voor een experiment ingediend bij de WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek. De feedback van de jury is inmiddels naar iedereen gestuurd.

Vijf experimenten kregen de waardering 'panklaar'. Deze vindt de jury concreet en uitgewerkt genoeg om direct aan de slag te kunnen. Negen experimenten kregen de waardering 'potentie'. Deze voorstellen hebben nog verdere uitwerking of concretisering nodig. De indieners kunnen hierbij hulp krijgen van leden van de expertisegroep inclusiviteit, zodat het voorstel in een later stadium wellicht succesvol kan worden uitgevoerd. De WERKplaats is voor beide groepen.

Programma 28 mei

We maken, in overleg met een aantal deelnemers, een programma met de volgende onderdelen:

  • kennismaking en de start van kennisdeling
  • de rol van onderzoek in de WERKplaats
  • help je experiment een stap vooruit: advies van onder andere de expertisegroep inclusiviteit

Praktisch

Praktische zaken willen we zoveel mogelijk vóór of na 28 mei doen en niet tijdens de bijeenkomst.

In de aanmelder stellen we een aantal vragen over gewenste thema's, aantal werkplaatsbijeen­komsten en voorkeurstijdstippen. Vul, ook als je verhinderd bent op 28 mei, svp deze vragen in! 

Om met elkaar te kunnen samenwerken is er een omgeving gemaakt in BOX. Alle geïnteresseerden krijgen hier toegang toe.

Voorbereiding op 28 mei

Op 28 mei presenteert ieder experiment zich met een pitch van 1 minuut, aan de hand van één sheet. De sheet willen we graag van te voren al ontvangen en delen. Het is handig om de feedback van de jury hierbij te gebruiken. We ontvangen je sheet graag uiterlijk 23 mei via de mail: inclusiviteit@hr.nl Dit is ook het mailadres waar je met vragen aan de expertisegroep terecht kunt.

We zien je graag op 28 mei!

Ellen Roest, Harriet Kos en Margo  Pluijter