Bijeenkomst WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek

De WERKplaats wil meer zijn dan de optelsom van de experimenten die iedereen in de eigen opleiding doet. Bijeenkomsten zijn bedoeld om te inspireren, kennis te delen en van elkaar te leren zodat je je eigen experiment weer kunt versterken. De WERKplaats is een netwerk van ons samen. Vul daarom svp de volgende vragen in: