12 november 2018

15:30 - 19:00

College 1: Leiderschap in cultuurverandering
 

> Veranderkundig redeneren
> Visie op cultuurverandering
> Leiderschap en rolbepaling

Een van de fascinerende ambities van veranderaars is hun streven naar succes. U gaat ervoor, in weerwil van de wetenschap dat veranderen ingewikkeld is en lang niet altijd het gewenste resultaat oplevert. Cultuurverandering behoort tot een van de moeilijkste veranderopgaven, omdat u sleutelt aan hoe ‘de dingen gaan’ en hoe u met elkaar omgaat in een organisatie.

En toch wilt u er wat moois van maken. En het zou ook fijn zijn als het een beetje opschiet. Liever volgende maand klaar dan volgend jaar. Vaak komen deze ambities voort uit verantwoordelijkheidsgevoel. U heeft het over het werk van anderen. Veranderen vraagt ook wat van uzelf, dus dan doet u uw stinkende best.

Om cultuurverandering te realiseren heeft u een goed verhaal nodig. Zo’n veranderverhaal zet de boel in beweging, geeft richting en helpt om koers te houden. Een goed veranderverhaal geeft aan welke verandering er aan de orde is, hoe die tot stand komt en wie er op welke manier betrokken is. Zo’n verhaal is nodig om mensen mee te nemen naar een nog onbekende toekomst. Het biedt houvast, terwijl de gewenste uitkomst nog geen realiteit is.

Het maken van zo’n veranderverhaal vraagt veranderkundig vakwerk. Daar gaat dit college over en daar gaat u ter plekke mee aan het werk. U krijgt uw redenering scherp, zoekt uit over welke cultuurverandering u het heeft en wat uw eigen rol daarin is.

Dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst is veranderkundige, oprichter van PlusPulse, docent verandermanagement en auteur.

19 november 2018

15:30 - 19:00

College 2: Cultuurontwikkeling

Over eigenaarschap van organisatiecultuur en -ontwikkeling.

De patronen waarin het denken en doen in een organisatie uitkristalliseert in formele en informele kaders noemen we cultuur. Het gaat niet primair om cultuur als ‘resultante’ (de foto van de culturele werkelijkheid), maar om de processen die leiden tot cultuur of culturele uitingen (de film van de culturele werkelijkheid).

In dit college komt aan de orde:

> Hoe kunnen we patronen in cultuur en cultuurontwikkeling onderkennen?
> De relatie tussen cultuurpatronen en a) dynamiek in de omgeving, b) de complexiteit van de opgaven van de organisatie en c) de fase van de ontwikkeling van de organisatie
> Door wie zijn deze patronen te beïnvloeden? De rol van de ‘veranderaar’.

Drs. Jo Vincken is associate Dean Executive Education & Organizational Development bij Nyenrode.

 

 

26 november 2018

15:30 - 19:00

College 3: De psychologische benadering van organisatiecultuur en cultuurveranderingen

In dit college gaan we nader in op het begrip organisatiecultuur en in het bijzonder hoe vanuit de psychologie naar dit begrip wordt gekeken. We leggen de relatie tussen strategie, cultuurverandering en leiderschap. Een onderdeel is het concurrerende-waardenmodel om organisatiecultuur te kenschetsen.

Op basis van eigen onderzoek in één organisatie op 5 continenten, verkennen we de relaties tussen organisatiecultuur en verschillende stijlen van leiderschap. We onderzoeken welke cultuurverandering in de organisatie nodig is, gegeven de strategie van de organisatie en welke leiderschapsstijl dat proces bevordert.

Prof. dr. Jaap van Muijen is hoogleraar Psychologie, in het bijzonder van persoonlijke en leiderschapsontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit.

 

03 december 2018

15:30 - 19:00

College 4: Gedrags- en organisatieverandering

De grootste spelbreker bij het realiseren van onze intenties om te veranderen is gedrag. De voornaamste oorzaak hiervan is dat we meestal voorbijgaan aan de factoren die ons gedrag sturen. Aan de hand van inzichten ontleend aan twee nu sterk aan de weg timmerende, stromingen – ‘behavioural design’ en ‘stapsgewijze zelfverandering’ - laat ik in dit college zien hoe u in relatief korte tijd (90 dagen!) op effectieve wijze het gedrag van uzelf en anderen kunt veranderen.

> Waarom versnelde gedragsverandering actueel en belangrijk is.
> Hoe gedrag werkt en hoe u erin kunt slagen om de drie belangrijkste determinanten van gedrag op elkaar af te stemmen.
> Hoe u uzelf en anderen door de 5 stappen van gedragsverandering kunt loodsen
> Wat u er uiteindelijk mee bereikt

Hans van der Loo is adviseur, publicist en spreker op het gebied van gedrags- en organisatieverandering.

10 december 2018

15:30 - 19:00

College 5: Organisatiecultuur bepaalt resultaat

> Naar een top performance organisatie
> Sterke of angstcultuur
> Pragmatisch veranderen organisatiecultuur

Wat maakt de organisatiecultuur dan zo sterk en uniek? Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er vijf variabelen bepalend zijn voor een sterke of zwakke cultuur, namelijk externe klantoriëntatie, organisatieontwerp, communicatie, HR-visie en leiderschap. Deze vijf variabelen beïnvloeden elkaar direct en zijn alle vijf bepalend voor een succesvolle of angstcultuur.

Een unieke en sterke cultuur leidt tot betere resultaten dan bij organisaties met een angstcultuur. In een top performance organisatie klopt de lange termijn visie en strategie en de vijf organisatievariabelen versterken elkaar (vliegwiel). In organisaties met een sterke en unieke organisatiecultuur zie je excellente scores op zowel werknemers- als klanttevredenheid: 9 of hoger!

Verander vooral pragmatisch en sleutel aan alle vijf organisatievariabelen. Natuurlijk is er in elke organisatie behoefte aan leiderschap en is er altijd wel wat gedoe, maar uiteindelijk is verandering hetgeen je elke dag doet en zichtbaar is voor iedereen. En als je verbetert, doe dat vooral met veel passie!

Drs. Math Hoenen is expert Organisatiecultuur, spreker, auteur, HR – organisatieadviseur, changemananager en executive coach, Partner in Management en Commit People.

17 december 2018

15:30 - 19:00

College 6: Cultuurverandering als schijnbeweging

> Organisatiecultuur bestaat niet
> Als u cultuur probeert te veranderen ontglipt het u
> Cultuurverandering ondanks het cultuurverandermanagement

Het is het klassieke verhaal: we hebben een nieuwe strategie en we komen tot de conclusie dat de huidige organisatiecultuur daar niet bij past. Dus moet die cultuur veranderd worden. En dan staat u opeens voor de vraag: hoe pakken we dat aan?

In dit college wordt cultuurverandering kritisch benaderd. Wie is bijvoorbeeld de ‘we’ die de cultuur moeten veranderen? Welke aannames maken die ‘we’s over hun rol? Vanuit de sociologische complexiteitstheorie wordt er tijdens dit college een ander beeld van cultuurontwikkeling en -verandering geschetst. Leidend tot de cultuur-managementparadox: hoe realiseren ‘we’ cultuurverandering, terwijl we feitelijk nauwelijks in control zijn over alles wat er in de organisatie gebeurt? Het college eindigt niet met de gebruikelijke bullits met ‘bruikbare’ adviezen. Bruikbare adviezen die ‘we’ kunnen toepassen bestaan namelijk niet.

Prof.Dr. Thijs Homan is hoogleraar Implementation and Change Management Open Universiteit Nederland. Zelfstandig organisatieadviseur