31 oktober 2018

15:30 - 19:00

College 1: De geheimen van de arbeidsmarkt 

In dit college kijken we 5-10 jaar vooruit. Tijdens deze reis zoeken we de oorzaken van de grote veranderingen die de laatste jaren in de economie hebben plaatsgevonden. En welke ontwikkelingen die de komende jaren hun stempel op de arbeidsmarkt zullen drukken. Zoek en vind de banen die de komende tijd veel worden gevraagd en welke zullen verdwijnen.

Bestudeer de nieuwste methoden om de juiste mensen te vinden die uw vacatures kunnen invullen. Vind ook de meest effectieve manieren om zelf betaald werk te vinden. We bespreken de digitale technologie die nu al vaak wordt toegepast en voor steeds meer organisaties beschikbaar is. We signaleren de applicaties die worden verwacht.

We ontdekken postindustriële organisatievormen die de arbeidsmarkt veranderen.

Aan het einde van deze ontdekkingsreis weten we waarom de arbeidsmarkt in de komende jaren de motor van de welvaart zal zijn. Maar we weten ook dat de toekomst nog niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven.

Programma-onderdelen

 • Structurele veranderingen in de arbeidsmarkt
 • Digitale hulpmiddelen in het zoeken naar werknemers en het zelf vinden van werk
 • Institutionele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt

Prof. Dr. Wim de Ridder, futuroloog en directeur van Futures Studies

07 november 2018

15:30 - 19:00

College 2: Welke implicaties hebben deze ontwikkelingen voor mijn HR-strategie waaronder het leiderschap en organisatievormen?

Programma-onderdelen 

 • Waarden gedreven leiderschap: Hoe krijg ik medewerkers, teams en de organisatie in beweging, in de juiste richting?
 • Wat zijn beïnvloedingstrategieën om koers te bepalen en te blijven
 • Hoe bevorder ik meer zelfsturing en eigen regie en verhoog ik hiermee het werkplezier van leidinggevenden en medewerkers? 

Prof. dr. Gabriël G. Anthonio is hoogleraar op het gebied van Leiderschap en Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en lector aan de NHL-Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

Lees hier zijn bijdrage over een aantrekkelijke werkplaats.

14 november 2018

15:30 - 19:00

College 3: Adaptief leiderschap 
 

In dit college krijgt u inzicht hoe om te gaan met 'wicked problems' die zich steeds meer diepgaander en frequenter zullen voordoen door onder andere de technologische ontwikkelingen, politieke spanningen en verdergaande globalisering. Wicked problems zijn  problematische situaties waar op het eerste gezicht geen echte oorzaak-gevolg relaties geïdentificeerd kunnen worden. Dit kost veel energie. Er zijn geen echte oplossingen voorhanden die het appel doen op de pro-activiteit van betrokkenen. Pro-activiteit is een uitkomst van het vermogen tot adaptiviteit.
Binnen dit college is de centrale vraag: Hoe kunnen leidinggevenden aan de hand van inzichten vanuit de complexiteitstheorie, dynamic capabilities theorie en leiderschapstheorie binnen en met hun organisatie adaptief met deze wicked problems om gaan?

Programma-onderdelen 

 • Hoe ziet de leider van de toekomst eruit?
 • Hoe bouw je een high performance cultuur met gepassioneerde medewerkers? 

Prof. Dr. Rob Blomme, professor of Organization Behavior aan Nyenrode Business Universiteit

21 november 2018

15:30 - 19:00

College 4: StoryDoing: een goed verhaal doe je! 

Een krachtige organisatie weet waar ze voor staat. Waarom ze bestaat en wat haar kerntaak is. Welke uitdaging ze heeft, welke meerwaarde ze levert aan mens en maatschappij en hoe ze dat het beste kan waarmaken. En een krachtige organisatie weet dat niet alleen, maar bewijst dat door het te laten zien in haar handelen. In alle facetten van het zakendoen, komt de essentie van zo’n organisatie tot uiting: helder, inspirerend en kloppend.  

Tijdens dit college leert u hoe u als organisatie van de toekomst tegelijkertijd stevig verankerd én flexibel en wendbaar kunt zijn. Hoe u binnen de strategie van een organisatie denken en doen kunt combineren en hoe u iedereen daar actief bij betrekt. 

 Binnen dit college wisselen theorie, voorbeelden en opdrachten elkaar af. U wordt uitgedaagd om StoryDoing meteen naar hun eigen praktijk te vertalen en de rol die uw afdeling of team speelt binnen het vormgeven van de toekomst van uw organisatie te onderzoeken. 

Programma-onderdelen

 • Van visie naar actie
 • Ondernemend gedrag binnen organisaties
 • Voor organisaties met betekenis in de toekomst 

Jan-Peter Bogers is adviseur, spreker en trainer.

28 november 2018

15:30 - 19:00

College 5: Meaningful organizations: Practical lessons from pioneering organizations to build engaged workplaces towards impact (Engels). 

What do the Chinese corporation Haier, the Dutch startup-up Springest, and the French company LeroyMerlin have in common? They all have implemented specific organizations routines to increasing meaning and engagement in the work place. Emerging from these practices, 9 building blocks favor the rising of meaningful organizations. From the use of their purpose and values daily to the distribution of authorities through dynamic roles, these organizations pave the way for the next stage of organization development. It also redefines leadership as we know it to favor authenticity, optimist, sense making or system thinking. This session will investigate as well the competencies used by these ordinary leaders on daily basis.

Dr. Nicolas Chevrollier, Assistent Professor, Nyenrode Business Universiteit.

12 december 2018

15:30 - 19:00

College 6: De toekomst van de arbeidsmarkt: gaat dat werken?

Ton Wilthagen gaat in op de drijvende krachten achter de veranderingen op de arbeidsmarkt. Internationalisering van markten, snel accelererende technologie, ingrijpend veranderende demografie, culturele verschuivingen, de klimaattransitie en (geo)politieke interventies zorgen ervoor dat de toekomst niet meer is wat deze vroeger was. Ook de rol van HR en HRM zal daardoor fundamenteel veranderen en geleidelijk aan overbodig worden. ‘Human Resource Management’ zal via “Human-Robot Management” transformeren naar “Robot Resources”, waaraan niet veel meer te managen zal zijn. Gaat het écht deze kant op?

Prof. dr. Ton Wilthagen, Hoogleraar Institutionele en Juridische aspecten van de Arbeidsmarkt Tilburg University.