Prof. dr. Wim de Ridder

College 1

Prof. dr. Wim de Ridder is futuroloog en directeur van Futures Studies, een onderneming die zich richt op lange termijn verkenning en strategische advisering.

Van 2002-2012 was hij hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente.

Wim is een veelgevraagd spreker en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Zijn boek ‘De ontdekking van de toekomst. Wat we al weten is niet te geloven’ werd in 2015 gekozen als een van de vijf beste managementboeken van het jaar. In 2016 verscheen “Metamorfose, de nieuwe welvaart’. In 2018 verscheen in de reeks sectorale Strategische Ontdekkingsreizen de edities Voeding, Gezondheidszorg en Energie, wonen en vervoer.

Prof. dr. Gabriël G. Anthonio

College 2

Prof. dr. Gabriël Anthonio is bestuurder in de geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), hoogleraar op het gebied van Leiderschap en Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Lector aan de NHL-Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Vaker is het hem gelukt een organisatie vanuit een diepe crisis weer op de rit en tot bloei te krijgen. Gabriël weet theorie, werk- en levenservaring op inspirerende wijze aan elkaar te verbinden. Hij behoort tot een van de hoogst gewaardeerde sprekers op het gebied van leiderschap en veranderingen. Hij spreekt niet alleen het verstand aan, maar bovenal het hart. 

Extra: leest hier zijn bijdrage over een aantrekkelijke werkplaats.

Prof. Dr. Robert Jan Blomme

College 3

Prof. Dr. Robert Jan Blomme MLD CMC MSIM MSc BSc Euring is hoogleraar Management & Organisatie aan Nyenrode Business Universiteit en directeur van het Centrum voor Leiderschap en Management Ontwikkeling. Zijn onderwijs omvat een breed scala van cursussen in Organizational Behavior, Organizational Dynamics, Change Management en Organisatie en Team Learning. Naast lesgeven, voert hij onderzoek uit naar organisatieontwikkeling en verandering van zowel de positivistische en constructivistische perspectieven. 

Jan-Peter Bogers

College 4

Jan-Peter Bogers is adviseur, spreker en trainer, al noemt hij zichzelf liever professioneel bemoeial. Hij neemt graag een kijkje voor en achter de schermen van organisaties. Waarom doen ze wat ze doen? Hebben ze visie, focus en daadkracht? Hij begeleidt organisaties, teams en projecten bij het komen tot visie en vervolgens bij het vertalen van die visie in actie.  

Jan-Peter maakt grote en abstracte begrippen en processen zoals vernieuwing, verandering, ontwikkeling, teamsamenwerking of leiderschap graag concreet, overzichtelijk en tastbaar. Door middel van een scherpe analyse en een creatieve blik komt hij snel tot de kern van een vraagstuk, waarna de antwoorden op de vragen die je hebt opeens logisch en uitvoerbaar worden. 

Nicolas Chevrollier

College 5
 

At the intersection of innovation, entrepreneurship and organization development, Nicolas Chevrollier is currently the founder and managing director of AnLuMa, a consultancy firm building meaningful organizations, and an assistant professor at Nyenrode Business Universiteit. His research focuses on unravelling organization routines favoring higher engagement, higher sustainability performances and increasing meaning to reach impact.

His drive comes from his past professional experiences that taught him that products and business models are necessary but not sufficient to create impact. At the end of the day, people do; hence his current dedication to organization development.

 

Prof. dr. Ton Wilthage

College 6

Prof. Ton Wilthagen is hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan Tilburg University. Daarnaast is hij gasthoogleraar aan de KU Leuven, België. Wilthagen is een van de trekkers van het IMPACT-programma van Tilburg University, waarin kennis tot waarde wordt gebracht via samenwerking met stakeholders in de maatschappij.  

Wilthagen houdt zich actief bezig met sociale innovatie van de arbeidsmarkt, in veelvuldig contact met maatschappelijke actoren en bedrijven, zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau. Hij ontwikkelde in Nederland o.a. de Startersbeurs voor werkzoekende jongeren (www.startersbeurs.nu), waarvan enkele duizenden jongeren gebruik hebben gemaakt.