WDTM Netwerkbijeenkomst Video in de zorg en toegang tot zorgwoningen

WDTM Netwerkbijeenkomst Video in de zorg en toegang tot zorgwoningen

Beste leden en relaties,

 

Wij nodigen u graag uit voor de netwerkbijeenkomst van de WDTM op

 

woensdag 27 juni in Green Village te Nieuwegein

14.30-18.00 uur

Wij ontvangen u graag vanaf 14.30 uur; de bijeenkomst wordt om 15.00 uur geopend.

Om 17.00 uur sluiten we het inhoudelijke programma af en begint de netwerkborrel.

 

Het eerste deel van de netwerkbijeenkomst staat in het teken van video in de zorg. We sluiten af met een bijdrage over toegang tot zorgwoningen en uiteindelijk bieden we de nieuwe module van het Ketenkeurmerk officieel aan.

 

De toepassing van video in de zorg groeit, maar minder hard dan in andere sectoren. Natuurlijk zijn hier veel verklaringen voor. Sommige verklaringen zijn valide en andere absoluut niet. Vaak blijkt het beeld van wat er kan en mag niet compleet te zijn. Daar willen we graag verandering in brengen. De sprekers hopen u inzicht te geven in de schier oneindige opties en u daarnaast te inspireren!

 

Bert van Gerwen, directeur/eigenaar van Webcamconsult: Webcamconsult bestaat sinds 2013 en is mede door artsen opgericht en ontwikkeld om videoconsulten of beeldbellen optimaal aan te sluiten op processen in de zorg. Deze clouddienst blijkt in de praktijk een zeer effectief middel om de afstand tussen behandelaar/verzorgende en patiënt/cliënt te overbruggen. Wij blijven langer thuis wonen en verblijven korter in het ziekenhuis. De aandacht van zorgverleners blijft onverminderd van belang. Met de ondersteuning van een online videoconsult kan een patiënt snel worden geïnformeerd of geadviseerd. Daarnaast kan een thuiszorgmedewerker of mantelzorger zelf het advies van een arts inroepen. Door het visuele contact kan de arts adequater de status inschatten en daarop reageren. Een ander voordeel van Webcamconsult is dat één of meerdere mantelzorgers een consult volgen, zodat iedereen op de hoogte is van de situatie en het behandelplan. In de presentatie zal worden aangegeven hoe eenvoudig het werkt, hoe het de efficiency van uw organisatie kan verbeteren en hoe snel het opgezet kan worden zonder grote investering.

 

Harm de Grijs, directeur/eigenaar Telematch - SmarterCare videobewaking: 2,5 jaar geleden is Telematch begonnen om samen met een zorginstelling in Wassenaar videoanalyse verder te ontwikkelen zodat het betrouwbaar voor bewaking van cliënten kan worden ingezet. Momenteel wordt de videobewaking bij meerdere zorgorganisaties succesvol ingezet om met waarborging van de persoonlijke levenssfeer van de cliënten hun veiligheid te optimaliseren en het aantal preventieve fysieke controles tot het absolute minimum te beperken. De software van SmarterCare monitort de (slaap)kamer op eventuele gebeurtenissen en geeft alleen een melding als dat relevant is. Op de beelden zijn de personen niet herkenbaar. Harm de Grijs gaat met name in op het ontwikkelproject dat Telematch samen met haar klanten heeft doorlopen.

 

Jan-Mark Vink, Product Manager en Conceptontwikkelaar Ascom: Zorgeloze nachtzorg creëren door toepassing van video. Aan de hand van een mooie praktijkcase vertelt Jan-Mark hoe Ascom, met name door toepassing van video, zorgeloze nachtzorg heeft gecreëerd bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). Jan-Mark zal uitgebreid stilstaan bij de lessons learned!

 

Andre Pruijssers, directeur AV Media Planet en John Houtman, sales manager Avigilon over VydeoCoach. In veel gevallen kan het handig zijn dat een coach, docent of toezichthouder meekijkt en praat bij de werkzaamheden van meerdere collega’s die zich op verschillende locaties bevinden. Vydeocoach biedt deze mogelijkheid waarbij de coach op de omgeving van de collega’s kan in- en uitzoomen, zodat alle details zichtbaar zijn. Tegelijkertijd kan de coach real-time aanwijzingen geven en de collega kan hierop feedback geven, danwel vragen stellen aan zijn coach. Ideaal voor situaties waarbij vanuit kwaliteitsoogpunt een ‘derde’ oog en een tweede ‘mond’ vereist zijn!

  

Jan Pons, projectleider Rotterdam Ehealth agenda samen met Rotterdamse zorginstelling: Rotterdam Ehealth agenda en Toegang tot Zorgwoningen. In de Nota Publieke Gezondheid 2016-2020 van de gemeente Rotterdam worden Stimuleren van e-health en thuistechnologie benoemd met als doel: Meer Rotterdammers hebben toegang tot e-health en thuistechnologie en maken hier gebruik van. De Rotterdam eHealth Agenda geeft invulling aan deze ambities door 1.000 Rotterdamse Koplopers te betrekken om kennis en ervaring te delen om de kansen en de grote vraagstukken op gebied van e-health en thuistechnologie toepassing en implementatie in te vullen en op te lossen; 100 evenementen per jaar te coördineren, faciliteren, organiseren en communiceren waarin de koplopers actief samenwerken om dromen te realiseren en belemmeringen weg te werken.

Een standaard voor toegang tot de woning is een essentiële randvoorwaarde voor zowel geplande als ongeplande en acute zorg en zal een positieve invloed hebben op de veiligheid van de burgers en de kosten voor het leveren van zorg. De oplossing voor een standaard kan gevonden worden in een open 'Rotterdams connect cloudplatform' die zorg- en dienstverleningssystemen van de verschillende organisaties met elkaar verbindt. Hardwarekeuzes zijn vrij te maken mits met een API te verbinden aan het cloudplatform. De vier grote VVT instellingen in Rotterdam (Aafje, Laurens, Humanitas en de Lelie zorggroep) onderzoeken de haalbaarheid en de te maken keuzes om te komen tot een gedeeld open ‘Rotterdams connect cloudplatform’ waarin ketenpartners met elkaar samenwerken gebruikmakend van hun eigen apparatuur. De woningcorporatie Woonstad Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam zijn gevraagd deel te nemen in het consortium.

 

Aan het einde van de netwerkbijeenkomst wordt de module Toegang tot Zorgwoningen van het WDTM Ketenkeurmerk officieel aangeboden aan de ANBO. Daarna is iedereen vanzelfsprekend welkom bij de WDTM netwerkborrel!

 

 

Graag tot 27 juni!

 

Met vriendelijke groet,

 

Tonko Wedda,

voorzitter WDTM

 

 

 

 

 

evenement organiseren
 evenement organiseren