05 november 2018

15:30 - 19:00

College 1: Leiderschap en talentontwikkeling 

Leiders kunnen mensen niet motiveren, maar wel de condities creëren waardoor medewerkers aan hun talenten gaan werken en het naar hun zin hebben. We onderscheiden een achttal motieven: intrinsiek motivatie, extrinsieke motivatie, samenwerken, sociale interactie, macht, leiderschap, verantwoordelijkheid en autonomie.

Aan de hand van de resultaten van een groot onderzoek kijken we naar welke motieven in welke sectoren en functies dominant zijn en op welke wijze leidinggevenden daarop kunnen inspelen.

Leiders kunnen medewerkers wel inspireren. Visie op de toekomst van de organisatie en de rol van medewerkers daarbij is een krachtig middel om medewerkers met plezier naar hun werk te laten gaan en betekenisvol bezig te zijn. Waaraan moet een goede visie voldoen; wat is de kracht van retorica in de communicatie van de visie; en hoe blijft u als leider inspirerend, ook voor millennials?

U kan reflecteren aan de hand van voorbeelden op uw eigen context.


Programma-onderdelen

 • Leiderschap en talenten: een complex samenspel
 • De rol van motivatie
 • Wat werkt wel en wat werkt niet

Prof dr. Jaap van Muijen, hoogleraar in de psychologie, i.h.b. leiderschaps- en persoonlijke ontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit en eigenaar van Sense of Leadership

19 november 2018

15:30 - 19:00

College 2: Verankering van het merk binnen uw doelgroep

 • Kan uw werkgeversmerk de confrontatie met de doelgroep aan? 
 • Hoe krijgt u de ideale kandidaat centraal (i.p.v. uw merk of de vacature)? 
 • Concreet aan de slag met inspiratie en feedback van andere deelnemers. 

Het werkgeversmerk moet stevig gepositioneerd zijn. Dat gebeurt gelukkig steeds meer. Maar hoe sluiten de belofte en de waarden concreet aan bij wat de doelgroep relevant vindt? In deze workshop werken we toe naar de botsproef: overleeft uw merk de confrontatie met de arbeidsmarkt? U werkt concreet aan de invulling en aanscherping van de (her)positionering van uw organisatie. Dit doet u samen met andere deelnemers door het gebruik van story telling en pitch-technieken. Hierdoor ontdekt u waar zwakke plekken en verbeterpunten zitten. Daarna gaat u aan de slag hoe uw merk voor de doelgroep nog meer beleving kan krijgen.   

Niels Willems, partner van strategisch marketingadviesbureau Business Openers.

26 november 2018

15:30 - 19:00

College 3: Who cares, wins!

In de benadering van onze processen gaan wij bijna altijd uit van het principe van de Value Profit Chain, zoals deze ontwikkeld is op Harvard Business School.

Volgens dit beginsel hang het succes van een organisatie af van drie elementen. Eén van de elementen is het belang om als organisatie waarde te leveren aan de medewerkers en op die manier ook waarde terug te ontvangen. Medewerkers zijn gemotiveerder en werken harder wanneer ze tevreden zijn, en zullen op die manier waarde teruggeven aan klanten.
Wanneer een organisatie in staat is waarde te leveren aan haar klanten, zullen klanten op hun beurt waarde teruggeven aan de aandeelhouders. Want tevreden klanten zullen trouw zijn aan de organisatie. Het zelfde geldt voor aandeelhouders. Tevreden aandeelhouders zijn niet enkel geïnteresseerd in kortetermijnwinsten, maar denken ook verder vooruit. Ze zullen dus weer een deel van de winst investeren in de medewerkers, wat de cirkel weer rond maakt.


Op het raakvlak tussen de toegevoegde waarde van de medewerker en de klant bevindt zich internal branding. Naast het creëren van een grote bekendheid van het merk en een positieve instelling, is internal branding er op gericht om positief merkgedrag bij medewerkers en leidinggevenden te stimuleren, zodat de externe belofte door de medewerkers ook daadwerkelijk wordt vervuld. Een goed internal branding is uw uitgangspunt voor employer branding.

Myriam Lingeman, HR Director &samhoud 

03 december 2018

15:30 - 19:00

College 4: Duurzame inzetbaarheid

Wat is belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven, zowel op organisatie, als ook op team en individueel niveau? In dit college wordt ingegaan op de rol van ‘purpose’, gedrag, hulpbronnen en leiderschap/eigenaarschap die niet alleen onmisbaar zijn om lang door te werken, maar ook om gezond en vitaal oud te worden. 

Programma-onderdelen:

 • Werken is gezond(makend) en dus inherent aan duurzame inzetbaarheid 
 • Het gaat niet alleen om duurzaam inzetbaar te blijven maar ook productief en effectief te zijn 
 • Bevlogen werknemers zijn per definitie duurzamer inzetbaar 

Prof. dr. Willem van Rhenenhoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit.

10 december 2018

15:30 - 19:00

College 5: Binden en boeien van talent  

 • Binden en boeien in steeds complexere en dynamische organisaties 
 • Het belang van een sterke organisatie-identiteit 
 • Aantrekkelijke werkgeverschap: omgaan met krapte in de arbeidsmarkt 

Leidinggeven aan individueel en collectief talent wordt voor veel organisaties een steeds belangrijker thema. De echte toegevoegde waarde aan klanten (in de breedste zin van het woord) komt van de medewerkers in een organisatie. Maar hoe kunnen medewerkers verbonden en geboeid worden in organisaties die steeds meer flexibel worden en in een steeds hoger tempo veranderen? En hoe moet je als organisatie omgaan met talent in een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt? In dit college wordt ingegaan op het belang van identificeren, inzetten en ontwikkelen van talent en de wijze waarop organisaties op diverse manieren medewerkers kunnen binden en boeien. Centraal daarbij staan vraagstukken als: wie zijn wij als ‘werkgemeenschap’, wat is onze organisatie-identiteit en hoe gaan we om met de paradoxen van organiseren wanneer werken en loopbanen steeds complexer en dynamischer worden? Het blijkt dat de rol van leidinggevenden in dit alles cruciaal is. 

Michiel Schoemaker, adviseur, docent en onderzoeker.

17 december 2018

15:30 - 19:00

College 6: Van HELD naar Legende: De Kunst van Duurzaam Presteren 

 • 20 determinanten voor duurzaam presteren – Waarop te sturen? 
 • Hoe kom je van winnen naar winnen – Model voor Professionele Ontwikkeling 
 • Hoe de juiste medewerkers te selecteren – Model voor Werving & Selectie & Recruitment 
 • Van HELD naar Legende: The Show Must Go On! 

Waarom blijft de ene organisatie succesvol, terwijl andere organisaties uiteenvallen en verdwijnen? Waarom weet die ene persoon zijn succes te herhalen, terwijl eigenlijk niemand dat verwachtte? 
 
Vergeet alles wat u dacht te weten over het selecteren en aannemen van de juiste medewerkers. Het zit anders dan u denkt! Het geheim van winnende personen en teams zit hem in de combinatie van talent en vier belangrijke prestatiekenmerken, waar – vreemd genoeg – veel organisaties juist niet op selecteren ... 

Bas Koddenschrijver, spreker en onderzoeker.