Mix & Match

De microdata gebruikersmiddagen zijn halfjaarlijkse bijeenkomsten voor onderzoekers en beleidsmakers. Het doel van deze bijeenkomsten is om niet alleen de kennis en ervaring te delen, maar ook de mogelijkheden uit te diepen van het gebruik van CBS Microdata. In deze bijeenkomst zullen meerdere thema's aan bod komen. Er wordt aandacht gegegeven aan de gegevensbeveiliging en aan de microdatabestanden over asielzoekers, energie en woningen.

Interne en externe sprekers zullen een beeld schetsen van de inhoud van de bestanden, hoe de resultaten gebruikt kunnen worden en wat er nog te wensen overblijft. Er is gelegenheid om met inhoudsdeskundigen over de gegevens te praten. Daarnaast willen we tijdens de bijeenkomst de kennisuitwisseling tussen onderzoekers stimuleren.