ENSIA: Van checklist naar bewijskracht

De ENSIA-vragenlijst is een hulpmiddel voor de verantwoording over informatiebeveiliging. De resultaten van 2017 geven aan dat gemeenten dit instrument verschillend gebruiken. We hebben René IJpelaar van BKBO gevraagd om vanuit zijn rol als auditor zijn ervaringen met de resultaten van de ENSIA verantwoording met u te delen en die verschillen toe te lichten.

Het doel van ENSIA is één slimme verantwoording mogelijk te maken over informatieveiligheid. Dat kan alleen als binnen de gemeente alle neuzen dezelfde kant op staan. Vaak blijkt dat niet zo te zijn. Het is vanuit uw rol als ENSIA-coördinator vaak lastig om vanuit de verschillende domeinen bewijskracht te verkrijgen, die een meerwaarde geeft aan het afvinken van vragen.  Hoe zeker bent u van de antwoorden die uit de verschillende domeinen worden gegeven?

Herkent u dit probleem? Dan is deze bijeenkomst voor u bedoeld!

Tijdens de bijeenkomst, die ongeveer twee uur duurt, gaat René IJpelaar in op de bevindingen uit de tientallen audits die hij in het kader van de ENSIA-verantwoording heeft uitgevoerd.

Mirjam Donders en Ger Lütter van AssistENSIA gaan daarna in op de mogelijkheden om echt verantwoording te kunnen afleggen over de gemeentelijke informatiebeveiliging. Hoe kom je van checklists tot de bewijskracht die een auditor verwacht bij het beoordelen van maatregelen binnen uw gemeente?

Als uw belangstelling is gewekt, kunt u zich via dit formulier aanmelden voor de bijeenkomst van uw keuze.

Mirjam Donders        -       Ger Lütter         -        René IJpelaar

DATA-Kracht        -      AssistENSIA         -        BKBO        

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren