Wegens succes nieuwe datum 4 december 2018. Mis het niet! Bekijk de reviews >>

 

De rol van de OR bij veranderingen

Organisaties zijn aan het reorganiseren, herstructureren en fuseren... Soms sta je als OR-lid volledig achter de verandering en volg je moeiteloos de stappen die de bestuurder zet. Andere keren zie je het nut van de verandering minder en ben je kritisch op de wijze waarop met medewerkers wordt omgegaan.

Leer in 1 dag een verandering succesvol te maken
Discussie over nut of noodzaak van de verandering staat deze studiedag niet centraal. Wel de manier waarop de verandering, bijvoorbeeld na het uitbrengen van een advies, een succes wordt. Immers, na het uitbrengen van een advies, stopt het medezeggenschapsproces niet.

Pak de regie als OR-lid

Duidelijk is dat betrokkenheid van medewerkers een van de succesfactoren bij verandering is. Interne communicatie verdient extra aandacht om van medewerkers commitment te krijgen en om hen te helpen begrijpen waarom en hoe de verandering plaatsvindt. Pak daarom als OR nu de regie in het overleg met de bestuurder, HR en management en word een aanjager van een echt succesvol verandertraject.

Antwoord op prangende vragen
Hoe ziet een verandertraject eruit en waar zitten de risico’s en valkuilen? En wat moet je zelf tijdens dit soort veranderprocessen in de communicatie met de medewerkers doen? Actieve achterbansessies? Een nieuwsbrief? Wachten tot de bestuurder communiceert? En niet te vergeten… welke inhoudelijke rol je speel je zelf tijdens veranderprocessen?

 

 

 

Accreditatie

Het congres OR Verandertrajecten is officieel geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor 2 punten. De eerste 15 deelnemers ontvangen gratis het boek ‘OR en doelgericht communiceren’ t.w.v. € 35,95 cadeau aan het einde van de dag!

Rob Latten

In deze interactieve studiedag staat Rob Latten (o.a. auteur van ‘Ondernemingsraad voor dummies’ en ‘OR en doelgericht communiceren’) samen met jou stil bij de factoren die van belang zijn in veranderprocessen. Rob gaat in op de verschillende veranderaanpakken en de wijze waarop de OR daarin kan acteren aan de hand van praktijkgerichte oplossingen. lees verder >>

 

 

Resultaat na deze dag:

  • Krijg de tools om een plan van aanpak te maken voor het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers tijdens een verandering.
  • Inzicht in het traject na het adviseren. Welke rol speel je daarbij als OR en hoe activeer je de achterban?
  • Zie het belang van betrokkenheid bij medewerkers, krijg hen mee in de verandering en help hen begrijpen waarom de verandering plaatsvindt.
  • Krijg inzicht in de verschillende veranderaanpakken en weet welke aanpak past in jouw organisatie.
  • Leer welke rol je als OR kunt pakken: van strateeg tot coach.

 

Download de checklist

Download de gratis checklist
Klik hier >>


Inschrijven