04 december 2018

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie & thee

09:30 - 11:00

Veranderprocessen
In de ochtend krijg je inzicht in verandertrajecten. Welke soorten verandertrajecten zijn er en hoe kan je die als OR goed beoordelen? Hoe worden medewerkers bij veranderingen betrokken? Wat zijn succesvolle veranderingen en waarom gaan veranderingen vaak mis? Hierbij is veel aandacht voor de rol van medewerkers in verandertrajecten. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het verandertraject succesvol wordt doorlopen?

Ook gaat Rob in op vragen als: Welke verandertypes heb je? En welke verandermanier heeft jouw voorkeur? En wat zegt deze eigen voorkeur over jouw betrokkenheid of de wijze waarop je met de bestuurder over veranderingen het gesprek aangaat?

Kortom wij gaan in op de verschillende manieren waarop je als mensen kunt aankijken tegen veranderprocessen. Hoe beoordeel je een verandertraject en wat maakt een adviestraject succesvol? De bedoeling hiervan is dat je als OR goed voorbereid aan tafel kunt bij de bestuurder.

Het resultaat:

 • Je hebt inzicht in de verschillende soorten verandertrajecten.
 • Je hebt helder welke factoren een rol spelen bij succesvolle veranderingen.
11:00 - 11:25

Pauze

11:25 - 12:45

De rol van de OR en medewerkers bij een verandering
Probeer maar eens een organisatie te veranderen, zonder dat medewerkers zich daarbij betrokken voelen. Is er voldoende urgentiegevoel? Zien zij een nieuw (aantrekkelijk) alternatief? Zonder betrokkenheid (engagement) werkt een verandering niet. En hier gaat het in de basis vaak mis in verandertrajecten.

In dit blok gaat Rob met jullie aan de slag met de cruciale sleutel tot succes: betrokken medewerkers. Hij geeft inzicht in de factoren die hierbij een rol spelen. Ook wordt in gegaan op de rol van de OR tijdens veranderprocessen en de manier waarop de OR met de achterban kan omgaan. Hoe kun je als bestuurder, maar vooral ook als OR met de achterban communiceren? Wat helpt hierin en wat niet?

Het resultaat:

 • Je hebt inzicht in de rol van de OR bij veranderprocessen.
 • Weten op welke wijze de achterban actief bij veranderprocessen wordt betrokken.
 • Inzicht in de factoren die een rol spelen bij betrokkenheid van medewerkers tijdens een verandertraject.
12:45 - 13:30

Bij het programma is een uitgebreide lunch inbegrepen.

13:30 - 15:00

Communicatie tijdens verandertrajecten
Bestuurders en HR hebben vaak een eenzijdig beeld van het communiceren tijdens verandertrajecten. Een townhal-meeting of berichtje op internet is voldoende om medewerkers in te lichten. Maar welke communicatie sluit wel goed aan? Wat is tijdens een verandertraject een effectieve manier van communiceren? En wat moet je als OR hierbij doen? Wat kun je wel of niet communiceren? Hoe krijgen we als OR een actieve achterban?

In blok 2 gaat Rob in op de verschillende mogelijkheden om tijdens het verandertraject te communiceren en medewerkers actief te betrekken. Daarbij wordt ingegaan op de verschillende rollen tussen bestuurder, HR, OR en de achterban.

Het resultaat:

 • Kennis van passende communicatie interventies tijdens verandertrajecten.
 • Een beeld van de manier waarop je de communicatie naar medewerkers goed stuurt en bewaakt. Hoe je hierover afspraken maakt met bestuurder.
 • Handvatten om als OR samen met de bestuurder en HR aan betrokkenheid van medewerkers te werken om te komen tot een verandering die succesvol is.
15:00 - 15:25

Pauze

15:25 - 17:10

De praktijk
Nadat in het voorgaande de kaders zijn aangegeven, gaan Rob in het laatste deel van het programma met je aan de slag om de inzichten concreet te maken. Tijd om het geleerde door te vertalen naar de meest effectieve aanpak in de praktijk: hoe maak je communicatie bij verandering aantrekkelijk en aansprekend? Wat zijn mogelijkheden om de betrokkenheid van de medewerkers in een verandertraject vanuit de rol van de OR, te verhogen? Wat zijn de belangrijkste tips en trics voor een OR nadat het advies is uitgebracht?

Samen werken wij aan een tastbaar eindproduct, een aandachtspuntenlijst om te gebruiken bij het volgende adviestraject.

Het resultaat:

 • Inzicht in het traject dat na het uitbrengen van het advies plaatsvindt.
 • Tips en trics om veranderingen succesvol te maken.
 • Een concrete aandachtspuntenlijst om het traject na het uitbrengen van het advies succesvol te monitoren.
17:10

Netwerkborrel