11 september 2018

08:00 - 08:25

Heerlijk Ontbijt

08:25 - 08:30

Welkom en introductie door moderator Jan Fokkema, directeur NEPROM

08:30 - 08:55

Spreker Jaap van der Bijl, ceo Altera Vastgoed

Een gasloze woningportefeuille - inzichten, dilemma’s én plannen
Altera Vastgoed heeft drie sectorfondsen binnen de thema’s wonen, winkelen en werken. Speerpunten van ons beleid zijn het  energieverbruik van huurders verminderen, meer groene energie  gebruiken en zelf energie opwekken.

Bij duurzaamheid willen wij een balans tussen de financiële kant van beleggingen en de voordelen voor de huurder. Dit leidt tot diverse inzichten, dilemma’s en onze plannen voor een gasloze woningportefeuille.

 

08:55 - 09:20

Spreker:
Micha Reusen, CSR & Innovation manager Bouwinvest

Een aardgasloze en energiezuinigere woningportefeuille:
De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van het wereldwijde energieverbruik en voor 30% van de jaarlijkse broeikasgasemissies. Bovendien is de bouwindustrie een grootverbruiker van grondstoffen. Als partij die wereldwijd belegt in vastgoed, voelen wij dan ook een verantwoordelijkheid om een rol te spelen bij het vinden van oplossingen. Dit betekent dat we een bijdrage willen leveren aan het realiseren van een CO2-neutrale, duurzame en gezonde leefomgeving. Sinds 2012 is onze doelstelling om het energieverbruik van de gebouwen in onze portefeuilles te verminderen met gemiddeld 2% per jaar. Dit is tot nog toe gelukt. Echter, een deel van de woningen in onze portefeuille heeft nog een aardgasaansluiting en voldoet nog niet aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Voor 2030 wil de Nederlandse overheid dat 2 miljoen woningen van het aardgasnet zijn losgekoppeld. Dit betekent 100.000 tot 200.000 transformaties per jaar. Van de ruim 16.000 woningen in onze portefeuille heeft ruim 60% een aardgasgestookte cv-ketel.

We staan nu voor de uitdaging om deze woningen, met een A, B of C label, op een verantwoorde en betaalbare manier te voorzien van een andere warmtebron. Tijdens de ontbijtsessie presenteren we onze inzichten, dilemma’s en plannen die moeten gaan leiden tot een aardgasloze en energiezuinigere woningportefeuille.

09:20 - 09:50

Spreker:
John Braakman, oprichter en directeur ZON

Slim investeren in Gasvrij
Gasvrij goeroe John Braakman, oprichter en directeur bij ZON, maakt voor u inzichtelijk hoe nieuwbouw op complex en wijkniveau gasvrij ontwikkeld, gefinancierd en geëxploiteerd kan worden. Als investeerder in gasvrije concepten deelt hij zijn ervaringen én de mogelijkheden van financiering en beheer van deze duurzame gasvrije installaties.

John geeft u antwoord op vragen als: hoe kom ik aan een exploitabel concept en hoe breng ik dit onder bij financiële partijen. Hoe verdeel je als ontwikkelaar de kosten van Gasvrij bouwen tussen de investeerders en gebruikers. John deelt met u de ‘Do’s en de Dont’s’, opgetekend uit meer dan 25 jaar ervaring met deze materie, een smakelijk verhaal op de vroege morgen.”

09:50 - 10:05

Spreker:
Sven Bertens, associate director en head of Research & Strategy JLL

Waar is het beste woningbeleggingsproduct te vinden en wie zijn de nieuwste investeerders op de woningmarkt? 
De woningmarkt neemt wereldwijd een steeds groter deel van de beleggingsdynamiek voor rekening en tegelijkertijd wordt het beleggingsproduct steeds diverser, constateert JLL. Naast traditionele een- of meergezinswoningen zijn beleggers in steeds grotere mate geïnteresseerd in zorgwoningen, studentenwoningen en micro-appartementen, stelt Sven Bertens.

Sven geeft in zijn presentatie inzicht in de ontwikkelingen op de Europese en Nederlandse woningbeleggingsmarkt. Waar komt het kapitaal wat nu investeert in de woningmarkt vandaan en wat zijn de beleggingscriteria van deze investeerders. Op basis van deze uitgangspunten geeft hij ook een korte doorkijk naar de nabije toekomst.

10:05 - 10:30

Slotdebat onder leiding van Jan Fokkema, directeur NEPROM

10:30 - 11:00

Napraten & koffie/thee