29 november 2018

09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 09:45

Welkom en opening door uw dagvoorzitter Kjell Lutz

09:45 - 10:30

De kracht van positieve psychologie in de organisatie 

Spreker: Dr. Herman Steensma

Voorheen was de aandacht vooral gericht op de negatieve kant van psychologische dimensies, maar nu komt ook het positieve deel van het spectrum in het middelpunt van de belangstelling te staan. De positieve psychologie bestudeert juist de sterke kanten en pluspunten van individuele personen, groepen, organisaties en samenlevingen.

Tijdens deze keynote wordt duidelijk gemaakt welke waardevolle inzichten de positieve psychologie oplevert voor de kennis van mensen, arbeid, en organisaties. Ook wordt getoond hoe die kennis kan worden toegepast in het management van veranderingen en verbeteringen. Organisaties hebben een bepaalde structuur, er worden taken uitgevoerd door werkenden, leidinggevenden coördineren de activiteiten en spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen mensen, groepen, en afdelingen. En er zijn voortdurend processen van aanpassing, verandering en verbetering.

Positieve psychologie is geen hype, maar een verrijking voor de psychologie van arbeid & organisatie.

10:30 - 11:15

De maakbaarheid van bevlogen medewerkers

Spreker: Prof.dr. Willem van Rhenen

Bevlogen medewerkers zijn actieve medewerkers. Ze zijn sterk betrokken bij hun werk, voelen zich vitaal en halen veel voldoening uit hun werk. Daarmee draagt bevlogenheid bij aan de psychische en lichamelijke gezondheid. Daarnaast zijn bevlogen mensen productiever en innovatiever.  Hiermee leidt meer bevlogenheid tot betere bedrijfsresultaten. De presentatie zal vooral ingaan op de vraag hoe je meer bevlogen medewerkers krijgt en houdt in de organisatie

11:15 - 11:35

Pauze

11:35 - 12:20

BEST PRACTICE
Medewerkers worden mede-ondernemers  

Spreker: Allard Droste 

Een interactief verhaal gebasseerd op de praktijk van 11 jaar ondernemen. Bouwen aan een cultuur waarbij vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid centraal staan. Doe maar normaal, neem de mens zoals hij is en werk wordt weer efficiënt en leuk.

12:20 - 13:00

Investeren in Psychologisch Kapitaal  

Spreker: Matthijs Steeneveld 

Vertrouwen in eigen kunnen, hoop, optimisme en veerkracht vormen samen het Psychologisch kapitaal van een medewerker. Dit Psychologisch kapitaal heeft een positieve invloed op werktevredenheid en werkprestaties en dus op het resultaat van de organisatie. Wat doet u om het Psychologisch kapitaal van uw medewerkers te stimuleren? Matthijs Steeneveld bespreekt de theoretische basis en laat direct zien hoe u het in praktijk kunt brengen. 

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:25

Waarderend onderzoeken 

Spreker: Robbert Masselink 

Waarderend onderzoeken (appreciative inquiry) is een manier van organisatieverandering die aandacht geeft aan de positieve punten en successen van de organisatie in plaats van de focus te leggen op de problemen. Het is een krachtig en relatief makkelijk instrument om positieve verandering te genereren, waarbij alle betrokken partijen gemotiveerd raken. Hoe werkt waarderend onderzoek en welke stappen moet u zetten om dit in uw organisatie toe te passen? 

14:25 - 15:05

De psychologie van een baan op maat: job crafting & i-deals  

Spreker: Luc Dorenbosch 

Werknemers die zelf aan hun baan sleutelen of ‘craften’ willen doen waar ze goed in zijn om zo de persoonlijke kennis, kunde, bekwaamheid en behoefte ten volste te benutten. Maar hoe kun je als team of als organisatie op maat meebewegen met de competentie en motivatie van medewerkers? Met (taak) i-deals en job crafting, kan men als team taken logischer verdelen en aan taken sleutelen om werk voor iedereen meer passend te maken en houden. Mensen die doen waar ze goed in zijn en de kans krijgen hun talenten verder te optimaliseren zijn beter inzetbaar en mogelijk ook gelukkiger, gezonder en productiever. Hoe gaat u hiermee aan de slag binnen uw organisatie? 

15:05 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:15

Het rolmodel ben jezelf! 

Spreker: Roos Woltering 

Realiseert u zich weleens dat ook u iemands rolmodel kan zijn en met die kracht een voorbeeld en een inspiratiebron bent en dus uw ervaring en succes kan doorgeven? In deze keynote staat de functie van rolmodellen centraal. Als u uw grote voorbeelden onder de loep neemt, krijgt u meer inzicht in uw ontwikkeling en ontdekt u welke kanten van uw persoonlijkheid nog verder wilt laten groeien. Daarnaast bent u op uw beurt ook een rolmodel voor anderen. Door dit in te zien, ontdekt u dat uw sterke kanten veel bijzonderder zijn dan u dacht. Zo versterkt u uw eigen identiteit en houdt u uw ambitie levend. En… door een rolmodel te zijn helpt u anderen om hetzelfde te doen. 

16:15 - 17:00

Netwerkborrel