08:45 - 09:30 ONTVANGST
09:30 - 09:40 OPENING

Elianne Kuepers
 
09:40 - 10:30

Van Regeerakkoord naar Belastingplan: van woorden naar daden

Peter Hoogstraten

Het Belastingplan 2019 zal op Prinsjesdag 2018 aan de Kamer worden aangeboden. Welke maatregelen hebben effect op uw dagelijkse werk? Zo is er o.a. een herziening van de belastingschijven aangekondigd, de Wet DBA wordt beperkt gehandhaafd en vervangen én bij de 30%-regeling wordt de looptijd verkort van 8 naar 5 jaar met overgangsrecht. Peter neemt u mee in de actualiteiten en besteedt ook aandacht aan relevante en actuele rechtspraak.

 • Herziening belastingschijven: van vier naar twee
 • Aandachtspunten bij de 30%-regeling
 • Mogelijke wijzigingen in de WKR en rechtspraak over gebruikelijkheidstoets
 • Blijf in control bij het contracteren met flexibele arbeidskrachten en zzp-ers
 • Nieuwe WW-premie in de loonadministratie
10:30 - 11:00 Het einde van de papieren factuur nu echt in zicht

Jaap Jan Nienhuis

Betalen doen we tegenwoordig bijna altijd online en boekhouden doen we in de cloud: het internet heeft deze processen voorgoed getransformeerd. Factureren gebeurt vandaag de dag nog vaak op papier of via PDF. Maar het punt is dat dit niet langer door al uw klanten wordt geaccepteerd.
Wat betekent dit voor het werk van de administrateur?

 • Wat is e-factureren en waarom is het belangrijk?
 • Wat is er afgelopen jaar gebeurd dat deze doorbraak mogelijk maakt?
 • Wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden?
 • Hoe ziet de wereld er over 2-4 jaar uit?
11:00 - 11:30 PAUZE
11:30 - 12:30 U kunt een keuze maken uit de volgende sessies:
 
12:30 - 13:30 LUNCHPAUZE
13:30 - 14:00 Het Rendement van Geluk

Guy van Liemt

Geluk is zowel een gevoel als een rationele afweging. Steeds meer mensen en organisaties zien de invloed van geluk, welbevinden en kwaliteit van leven als een waardevolle relevante dimensie voor (organisatie)beleid. Hoe krijgt u bevlogenheid, passie en inspiratie in uw organisatie, bij de medewerkers en bij de klant?

 • Kunt u geluk inzetten als instrument - en zo ja - hoe doet u dat dan?
 • Kunt u als organisatie ook sturen op geluk en wat is daar dan het rendement van?
 • Hoe zet u purpose, values & principes én liefde in als waardedrijver van uw organisatie?
14:00 - 14:30 Actualiteiten sociale zekerheid

Marjol Nikkels

De ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid blijven doorgaan. De plannen van het regeerakkoord zijn uitgewerkt in enkele wetsvoorstellen. U hoort o.a. over het herstel van de Wet werk en zekerheid, de Wet financiering sociale verzekeringen en de WGA-duur.
U krijgt een overzicht van actualiteiten met o.a.:    

 • Compensatie Transitievergoeding voor kleine werkgevers
 • Minder personen volledig arbeidsongeschikt?
 • Veranderingen Werkhervattingskas
 • Wjzigingen in de WIA 
14:30 - 15:30 U kunt een keuze maken uit de volgende sessies:
 
15:30 - 16:00 PAUZE
16:00 - 17:00 DOEN is de beste manier van DENKEN

Vrije Denkers

Deze interactieve lezing gaat over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin verandering steeds sneller lijkt te gaan. Daar waar verandering sneller gaat dan ons veranderend vermogen toestaat, zijn nieuwe strategieën nodig. Het "doen en het denken" worden nadrukkelijk weer met elkaar in verbinding gebracht en meer vrijheid van denken en doen is daarin essentieel. Ervaar en neem concrete lessen mee om beter in je werk te worden!   

 • Verklein het gat tussen doen en denken 
 • Krijg inzicht in de noodzaak van verandering 
 • Voorkom een staat van terminale serieusheid 
 • Fouten maken moet! 
17:00 AFSLUITING EN BORREL