SESSIE 1 Sociale zekerheid: arbeidsmarkt in balans (verdiepingssessie)

Marjol Nikkels

Minister Koolmees wil voor werkgevers het ontslag gemakkelijker maken en werkgevers meer voordelen bieden bij contracten met een vast dienstverband. Dit wordt geregeld met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Er komen grenzen aan de verplichte beschikbaarheid voor oproepkrachten. Payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden t.o.v. de bij de opdrachtgever werkzame werknemers.  Er komt een wijziging in de transitievergoeding dat alle werknemers transitievergoeding opbouwen vanaf werkdag 1. Voor kleine werkgevers komt er een regeling om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. En hoe staat het nu met de verrekening van de transitievergoeding indien de werknemer al twee jaar ziek is geweest?  

 • Ruimere mogelijkheid tijdelijke contracten  
 • WW-premie voordeliger voor werkgever bij vast contract 
 • Ontslag weer mogelijk o.b.v. optelsom (cumulatie) van redenen 
SESSIE 2

Geluk & Geld zijn niet los verkrijgbaar (verdiepingssessie)

Guy van Liemt

Het is duidelijk dat bedrijfseconomie niet alleen gaat over de zogeheten harde thema’s en dat economisch succes niet alleen langs deze weg tot stand komt. Binnen iedere organisatie maken mensen het verschil, echter worden bedrijven geconfronteerd met lage betrokkenheid en afnemend vertrouwen van medewerkers. Bedrijven willen medewerkers die passie hebben voor hun werk en zich verbonden voelen met de organisatie en hun werk. Wat is de intrinsieke motivatie van jouw organisatie? 

 • Geluk, liefde en geld zijn niet los verkrijgbaar
 • Werkgeluk is geen hype maar een voorwaarde 
 • Groei gaat over meer dan cijfers en zogeheten harde thema’s
SESSIE 3  Versnel uw leiderschapsontwikkeling (en dat van anderen)!

Joël Aerts

Iedereen geeft leiding. Leiderschap is nodig om uw werk te kunnen sturen naar de toekomst. Hoe kunt u uw eigen leiderschap verbeteren en versterken? Leiderschapsontwikkeling doe je niet in een paar uur of een paar dagen. Maar er zijn wel degelijk methodes waarmee u het proces kunt versnellen. Joël Aerts geeft in deze sessie praktische handvatten om uw leiderschap en dat van uw medewerkers versneld te ontwikkelen. Inspirerend, motiverend en ontnuchterend praktisch! 

 • Ontwikkel uw leiderschap, maak het verschil 
 • Er is een verschil tussen een goede leider zijn en worden 
 • Hoe kunt u uw leiderschap het beste ontwikkelen? 
 • Welke aanpak werkt echt en waar moet u op letten? 
 • Hoe helpt u anderen bij het ontwikkelen van hun leiderschap? 
SESSIE 4 VOL Evaluatie en aanpassingen van de werkkostenregeling

Peter Hoogstraten

Begin 2018 ging de evaluatie van de WKR naar de Tweede Kamer. Deze antwoordde met maar liefst 125 vragen. Tot nu toe wordt echte administratieve lastenverlichting nog niet ervaren. Toch ziet de regering geen aanleiding tot grote aanpassingen. De WKR begint met het loonbegrip voor de loonheffingen. Geen loon, geen WKR, maar wat is loon? Werkplekvoorzieningen, bijzondere vormen van loon in natura, zijn onbelast, maar de definitie is moeilijk. Deze bieden ook kansen op fiscaal voordelig belonen. Het aanwijzen van eindheffingsloon kent bijna alleen maar voordelen. Hoe bereikt u deze en hoe blijft de administratie in control?  

 • Systematiek, randvoorwaarden en administratieve lasten 
 • Het noodzakelijkheidscriterium en de eigen bijdrage van de werknemer 
 • Rechtspraak over gebruikelijkheidstoets en beleid van de Belastingdienst bij hoge bonussen 
 • Teamuitjes en teambuilding: belast of onbelast onder de WKR? 
 • Concernregeling, wat is wel en wat is niet mogelijk?