09:00 - 09:30 ONTVANGST
   
09:30 - 09:55

Alle risico's in beeld  
Welkom en Keynote 1

Bij compliance-denken gaat het enkel over de overschrijdingen van de normen en regels. Hiermee heeft u niet alle risico’s in beeld. Toch nemen veel organisaties genoegen met dit compliance-denken bij de risico inventarisatie. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie op alle niveaus gaat risico-denken? 

Dagvoorzitter Dr. Walter Zwaard 
Extra: Lees zijn zijn blog "
De filmpjes in ons hoofd"

   
09:55 - 10:35 Zicht op onzichtbare risico's
Keynote 2

Mensen zien de risico’s niet. Als de druk omhoog gaat worden er olifantenpaadjes gekozen, waarbij risico’s niet (h)erkend worden. Dit zit ingebakken in het gedrag en de cultuur binnen de organisatie.

Hoe beïnvloedt u dit gedrag en hoe maakt u de onzichtbare risico’s zichtbaar?

Spreker: Dr. Jop Groeneweg, Hoogleraar ‘Safety assurance in health care’ aan de TU Delft en onderzoeker aan de Universiteit Leiden en TNO.

   
10:35 - 10:55 PAUZE
   
10:55 - 11:30 De risicobewuste organisatie
Plenair

Hoe vergroot u risicobewustzijn bij organisaties? Welke competenties zijn nodig om  processen effectief en efficiënt te managen? Wat kan de u daarmee? Van der Kolk neemt u mee in de wereld van de soft controls. Hij leert u hoe deze in te zetten als instrument om risico's te voorzien en te voorkomen. 

Spreker: Gert van der Kolk

   
11:30 - 12:00 Veerkracht begint voor de crisis - De praktijk op Schiphol
Praktijk

Hoe moet een organisatie zich voorbereiden op het onverwachte? Hoe ga je om met ongewenste en onbekende gebeurtenissen die zich opeens manifesteren als een dreiging voor veiligheid, continuïteit en reputatie van de organisatie? Schiphol heeft gekozen voor veerkracht (organizational resilience) als beheersingsstrategie, maar die moet al begonnen zijn voor de crisis er is. Want veerkracht is meer dan improviseren. 

Spreker: Ed Oomes, senior officer continuïteit- en crisismanagement op Schiphol

   
12:00 - 12:45 Lunch
   
12:45 - 13:25 Net als in de film
Plenair

Bij uw werk als arbo- of veiligheidsprofessional moet u vaak verschillende risico's afwegen. Daarbij maakt u ongetwijfeld gebruik van de rationele modellen die er zijn. Deze hebben een nogal statisch karakter en gaan uit van voorspelbare risico’s. Maar de wereld waarin we werken is niet voorspelbaar. Dit vraagt naast het durven omgaan met risico’s ook om het durven omgaan met onzekerheden. Hoe pakt u dat aan?  

Naast inhoudelijke en procedurele factoren spelen relationele en culturele factoren een rol. En die blijven nogal eens onderbelicht.  Dit is een risico op zich.   

De auteurs van het boek 'Gelukkig veranderen' nemen u mee in een andere manier van kijken. Met behulp van filmbeelden gaan we met u in gesprek over het managen van risico's die herkenning oproepen uit uw praktijk. Met nieuwe inzichten krijgt u een breder handelingsperspectief in het omgaan met risico’s.   

Sprekers: Roos Koole werkte lang in het beleid, de uitvoering, de bedrijfsvoering en het toezicht bij de Rijksoverheid
Fons van Leeuwen is meer dan 25 jaar actief op het snijvlak van innovatie en veranderen.

   
13:25 - 13:30 Zaalwissel
   
13:30 - 14:30 Kies uw eigen sessie
Keuzesessie ronde 1
 

1.1 Scenario's bij de Risicodialoog
Spreker: Walter Zwaard

1.2 Integraal risicomanagement brandveiligheid
Spreker: Raoul Willemsen MSc

   
14:30 - 14:50 PAUZE
   
14:50 - 15:50 Kies uw eigen sessie
Keuzesessie ronde 2
 

2.1 De veranderkracht van de VerhalenKaravaan  
Spreker: Stef Verhoeven 

2.2 Effectief risicomanagement IN uw kwaliteitssysteem 
Sprekers: Ronald de Bruine & Johan de Rooij 

   
15:50 - 15:55 Zaalwissel
   
15:55 - 16:35

Risico: voorzien en plannen. Hoe werkte dat bij Defensie? 
Keynote 4

De ontwikkelingen in de wereld versnellen voortdurend. Dat biedt kansen, maar ook risico's en onzekerheid. Ethisch denken, wetgeving en het aanpassingsvermogen van organisaties lopen niet altijd in de pas met de versnellingen. Deze steeds (sneller) groeiende kloof leidt tot verrassingen en gemiste kansen. Hoe gaat u hiermee om? 

Onze omgeving, risico’s en kansen zijn steeds lastiger kenbaar. Daarom moeten we van risicomanagement naar onzekerheidsmanagement gaan. Dat vraagt een kritische en creatieve kijk op de toekomst. Doen we de juiste dingen om de gestelde doelen te bereiken en nieuwe doelen te zien? Dat gaat over 'wat' en 'hoe' maar ook vooral over cultuur en relaties. Pieter Bindt vertelt vanuit zijn ervaringen bij de Defensie en de MIVD hoe u de kans vergroot om in een toekomst terecht te komen die u ook wilt. 

Spreker: Pieter Bindt, buitengewoon raadslid Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV), strategisch adviseur The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en Gateway Review Team leader.

   
16:35 - 17:15 NETWERKBORREL