1.1

Scenario's bij de Risicodialoog  

Filmpjes (scenario’s) expliciet delen in een risicodialoog is de motor van een cultuurontwikkeling. Hoe begeleidt u een risicodialoog? Een risicodialoog is namelijk meer dan foto’s maken van onveilige situaties en die delen. Zo’n dialoog vraagt om specifieke ‘waarom-vragen’ en om doorvragen. Bent u daar geschikt voor als professional? Of kunt u dat leren? 

Dr. Walter Zwaard

   
1.2 Integraal risicomanagement brandveiligheid

Brandveiligheid is belangrijk. Maar wat is nu het gewenste brandveiligheidsniveau, uw riskappetite? Wat is het ambitieniveau en het wettelijke niveau? Integraal risicomanagement is niet eenvoudig. Vanuit het Bouwbesluit volgen bouwkundige en installatietechnische eisen. Vanuit milieuvoorschriften en/of PGS-en kunnen ook eisen zijn gesteld. De Arbowetgeving bevat verplichtingen vanuit de RI&E. Hoe komen nu bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen op brandveiligheid samen, is naleving geborgd en zijn risico's voldoende beheerst en inzichtelijk? 

Raoul Willemsen MSc