05 november 2018

10:30 - 11:00

Inloop en ontvangst

11:00 - 11:15

Plenaire opening door dagvoorzitter Henny Zunderman (plv. directeur Zorgverzekeringen, VWS)

Stand van zaken programma Preventie in het zorgstelsel door Ciska Scheidel (directeur Publieke Gezondheid, VWS)

11:15 - 12:00

Gedragswetenschapper Reint Jan Renes over gedragsverandering en preventie

12:00 - 13:00

Gecombineerde Leefstijlinterventie (Zin, Nza, RIVM, Pharos, gemeente, zorgverzekeraar)

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:15

Workshops

15:15 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:00

Plenaire afronding door Paul Blokhuis, Staatssecretaris VWS

16:00 - 17:00

Netwerkborrel