Ardi Dortmans

Ardi Dortmans is Principal Scientist bij TNO. Hij is gespecialiseerd in materiaaltechnologie en programmamanager Complexiteit en Energie Opslag en Conversie. Sinds 2016 is hij de trekker van de NWA route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie, daarnaast is hij lid van de NWO programmacommissie Duurzame Business Modellen en lid van het Groene Brein. 

Aart Roos

Aart Roos is voormalig CEO van Koninklijke Auping bv (2012-2017). Voor zijn komst naar de producent en retailer van duurzaam en optimaal slaapcomfort vervulde hij internationale marketing en general management rollen bij achtereenvolgens Koninklijke Grolsch (1990-1995), Whirlpool Europe (1995-2009) en DMG/Mandemakersgroep (2009-2012). Aart woonde en werkte meer dan 14 jaar in verschillende Europese landen. Bij Koninklijke Auping realiseerde hij een turnaround. Met grote passie en visie heeft hij van Koninklijke Auping een inspirerend voorbeeld gemaakt voor circulaire bedrijfsvoering binnen de Nederlandse maakindustrie. Aart zet zich in als key-note speaker om het circulair ondernemen vanuit de praktijk voor het voetlicht te brengen.

Marleen Janssen Groesbeek

Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting. Marleen studeerde Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 2013 werd ze Sustainability Manager Engagement & Learning bij Koninklijke DSM. Ze maakt deel uit van de klankbordgroep Gedrag & Ethiek bij NBA.
Marleen is al meer dan 20 jaar specialist op het gebied van duurzaam ondernemen. In 1993 schreef zij haar eerste artikelen hierover. Sindsdien publiceert zij regelmatig boeken en artikelen over duurzaamheid. Marleen legt zich toe op duurzaam en ethisch beleggen en duurzame verslaggeving. Financiën en het afleggen van verantwoording moeten duurzaam ondernemen mainstream maken. Onderzoek is nodig om feiten en mythes van elkaar te onderscheiden.

David Jansen

David Jansen is sinds 2015 directeur van de social enterprise Milieuwerk. Als ondernemer verbind hij in regio groot Amsterdam de circulaire economie aan sociale werkgelegenheid. Zo is het aantal betaalde banen bij Milieuwerk mensen met een arbeidsbeperking sinds zijn aantreden gegroeid van 30 naar ruim 90 FTE. Mensen helpen door betaalde banen te creëren waar dat niet vanzelfsprekend is.

In de sociale sector binnen Amsterdam, maar ook landelijk staat David bekend om sociale gedrevenheid waarbij met publiek private samenwerkingen politieke en zakelijke belangen op transparante wijze worden verenigd. 

Michel Schuurman

Michel Schuurman is directeur Economie en Politiek MVO Nederland. Hij is binnen MVO Nederland verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van programma’s en projecten op het gebied van circulaire economie en klimaat. Zijn aandachtsgebied en inbreng is enerzijds de procesmatige kant van innovatie en anderzijds de condities creëren voor realisatie en opschaling. Coalities bouwen en matchmaking realiseren zijn hierbij kernwoorden. Voor Michel staat duurzaam ondernemen synoniem aan succesvol ondernemen; een voortdurend verbeterproces van innovatie, realisatie, ondernemersgeest en samenwerking.

Carola Wijdoogen

Carola Wijdoogen werd in 2014 MVO manager van het jaar als Directeur Duurzaam Ondernemen bij NS. In 2010 werd zij (de eerste) Directeur Duurzaam Ondernemen bij NS, om tot op de dag van vandaag te bouwen aan een klimaatneutraal, circulair en inclusief bedrijf. Haar kernwaarden zijn: vrijheid, betrokkenheid en integriteit; haar kernkwaliteiten: kansgericht ondernemen en verbinden. Carola was de drijvende kracht achter het afsluiten van het grootste groene windstroom contract in de wereld, waardoor alle Nederlandse elektrische treinen vanaf 2017 op groene stroom van nieuwe windparken rijden. Ook bracht zij de maatschappelijke jaarverslaglegging van NS in een versnelling door de eerste milieuwinst-en-verliesrekening te publiceren. In 2016 deelde ze haar kennis met MVO-collega’s door het uitbrengen van haar boek: MVO doe je ZO. Hiermee wil zij het vak van de duurzaamheidsmanager verder professionaliseren.