Jan Jonker

Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn werk richt zich op drie samenhangende thema’s. Trends en ontwikkelingen die samen een veranderende economie vormgeven (de ‘WEconomy’), op business modellen die het mogelijk de waarden duurzaam, inclusief en circulair ondernemen te realiseren en op het ontwikkelen van (crypto) transactie-systemen genaamd Hybride Bankieren. Hij is auteur van o.a. de boeken ‘Nieuwe Business Modellen’ en ‘De kunst van Veranderen’. Onlangs publiceerde hij over business modellen voor de circulaire economie het boek ‘Eén Zwaluw voorspelt veel goeds’

Niels Faber

Niels Faber is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en docent aan de Hanzehogeschool Groningen. Sinds 2002 doet hij onderzoek op het gebied van duurzaamheid, specifiek naar circulaire economie, organisatievormen en besluitvorming. Hij is auteur van meer dan 60 publicaties, inclusief boeken, boekhoofdstukken en artikelen en conferentiebijdragen. Tevens is hij co-redacteur van een serie online columns over de circulaire economie.

Hans Stegeman

Hans Stegeman is hoofd research and investment strategy bij Triodos Investment Management sinds 2017. Hij is verantwoordelijk voor de macro investment strategie en is geeft leiding aan het analisten team voor de SRI fondsen. Als onderdeel daarvan houdt hij zich bezig met onderzoek naar economische ontwikkelingen in relatie tot de transitie naar een circulaire en duurzamere economie. Hij schrijft columns (voor RTLZ en fondsnieuws) en is bezig met een proefschrift over circulaire economie. Hans studeerde Algemene Economie aan de Universiteit Maastricht. Tussen 2007-2017 was hij werkzaam bij de Rabobank, met als laatste functie hoofdeconoom Nederland. Daarvoor werkte hij onder andere als onderzoeker bij het Centraal Planbureau.  

Derk Loorbach

Derk Loorbach is professor van sociaal economische transities en directeur van DRIFT (Dutch Reserach Institute For Transitions) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was een van de eerste onderzoekers die het concept en de benadering van transitie management ontwikkelde. Hij begon zijn professionele carrière als onderzoeker voor het International Centre for Integrative Studies (ICIS) in Maastricht. Binnen dit onderzoek richtte hij zich op de ontwikkeling van transitie management in zowel theorie als praktijk. In 2004 startte hij, samen met Jan Rotmans, DRIFT. DRIFT is een baanbrekend interdisciplinair instituut dat onderzoek combineert met nauwe samenwerking met de politiek en het bedrijfsleven om zo een duurzamere maatschappij te ontwikkelen.

Marc van der Meer

Marc van der Meer is sinds maart 2013 voor één dag in de week bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij ReflecT, Tilburg Law School en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Vanaf juni 2015 werkt hij ook één dag per week voor Europese projecten in het kader van dezelfde leerstoel. Tevens is Marc onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het beroepsonderwijs. Zo is hij voor twee dagen per week verbonden aan SBB. Daarnaast is Marc sinds 2012 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NvA).