Sessieronde 1     Sessieronde 2    Sessieronde 3

 

1.1

De toekomst van recruitment: anders kijken naar werk 

Een groot deel van de Nederlandse werkgevers heeft moeite geschikte kandidaten te vinden voor openstaande vacatures. Dat ligt niet zozeer aan een gebrek aan talent maar aan een gebrek aan creativiteit. Recruitment gaat vaak nog over het invullen van vacatures en het beoordelen van cv’s.  Deze workshop laat je anders kijken naar werk binnen organisaties waardoor je ruimte creëert om andere doelgroepen aan te trekken 

Baukelien van Minnen, Trainer/adviseur/spreker 

1.2 Van baanzekerheid naar toekomstzekerheid

Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers:

  • Inzicht in de gevolgen van geografische en maatschappelijke ontwikkeling op werk 
  • Praktische handvatten om binnen de eigen organisatie sturing te geven aan deze ontwikkeling 
  • Inzicht op het belang van netwerken om invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid 

“Een leven lang ontwikkelen en bijdragen; iedereen doet mee” 

Nederland is op zoek naar antwoorden op de snel ontwikkelende internationale economie en samenleving. Historische modellen blijken niet meer te werken. Ondernemen kan alleen als werkgevers en werkenden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen én (samen) werken.

Hoe leiden we werkenden (jong én oud) op naar meedoen en blijvend ontwikkelen? Werk als economische en/of ZINvolle activiteit ontstaat daar waar er (economische) meerwaarde kan worden gecreëerd. Het nieuwe denken over de arbeidsmarkt (samengevat in de Maaslandfilosofie) heeft ertoe geleid dat werkgevers (privaat en publiek) zonder directe inmenging van de overheid, initiatieven ontplooien om zo intersectoraal, integraal en regionaal duurzaam participeren te stimuleren. 

Andreas van den Goorbergh, Initiatiefnemer & Bestuurder ACEnetwerk Nederland

1.3

Duurzame inzetbaarheid: geen vrijblijvende aangelegenheid

  • Hoe zet ik beleid voor duurzame inzetbaarheid effectief om in praktische toepassing?
  • Welke besparingen kan ik daarmee realiseren?
  • Wat is nodig om dat te bereiken?

Veel bedrijven hebben beleid ontwikkeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Vaak wordt dit beleid maar beperkt toegepast. Beleid moet juridisch worden vertaald in heldere, praktische afspraken

Peter Verheijden, Mede-oprichter Leeman Verheijden Huntjens Advocaten