09:00 - 09:30 ONTVANGST & REGISTRATIE

09:30 - 09:35

Welkom & opening door uw dagvoorzitter.

Heleen Stoevelaar, Owner & Founder Best Selector & The Referral Company 

09:35 - 10:35

TRENDING TOPIC 1: DUURZAME INZETBAARHEID -> ARBEIDSMOBILITEIT

De arbeidsmarkt verandert. Door technologische verandering en mondialisering is een duurzame inzetbaarheid  van mensen cruciaal. Het doel van deze presentatie is tweeledig. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de manieren waarop werk in de afgelopen twintig jaar is veranderd en hoe werk er in de nabije toekomst uit kan zien. In het tweede deel richten we ons op een aantal risico-groepen op de arbeidsmarkt en de manieren waarop arbeidsmobiliteit bij kan dragen aan de loopbaanontwikkeling van mensen.

Fabian Dekker, senior onderzoeker arbeidsmarkt 

10:35 - 11:00 PAUZE
11:00 - 12:00

Sessieronde 1:

Kies uw verdieping omtrent het onderwerp Arbeidsmobileit. Bekijk de sessies in ronde 1 >>

1.1: De toekomst van recruitment: anders kijken naar werk 
1.2: Van baanzekerheid naar toekomstzekerheid
1.3: Duurzame inzetbaarheid: geen vrijblijvende aangelegenheid.

12:00 - 12:50 LUNCH
12:50 - 13:45

TRENDING TOPIC 2: STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING -> HR-ANALYTICS

Strategische personeelsplanning (SPP) is niet meer weg te denken van de HR-agenda.. Mensen maken het verschil en een goede, duurzame afstemming van de personele bezetting (aanbod) op de nu en in de nabije toekomst gewenste formatie (vraag) is meer dan ooit essentieel voor de continuïteit van organisaties. Voeg daaraan toe de structureel inkrimpende arbeidsmarkt en het is duidelijk dat met het slim omgaan met Human Capital veel te winnen valt. En dus ook te verliezen… 
 
Strategische personeelsplanning vraagt het om goed nadenken over het inhoudelijke concept met de bijbehorende tools en technieken, de benodigde data en het vereiste draagvlak en daarmee het proces van SPP. Tijdens deze sessie gaat Gerard Evers SPP samen met u ontrafelen.

Gerard Evers, Directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM

13:45 - 13:50 Zaalwissel
13:50 - 14:50

Sessieronde 2:

Kies uw verdieping omtrent het onderwerp HR Analytics. Bekijk de sessies in ronde 2 >>

2.1: HR Analytics en de waarde van menselijk kapitaal
2.2: People analytics & ethics
2.3: HR analytics: hoe doet u dat, en tot welk niveau is relevant voor uw organisatie?

14:50 - 15:15 PAUZE
15:15 - 16:10

TRENDING TOPIC 3: EMPLOYEE EXPERIENCE -> BURN-OUT PREVENTIE

  • Meer dan 400.000 mensen hebben serieuze burnout klachten  
  • Vermoeidheid is ticket tot een negatieve spiraal 
  • Nederland loopt voorop met positieve interventies 

Omdat we in Nederland heel hard werken en proberen om zoveel mogelijk werk in zo weinig mogelijk tijd te doen, hebben meer dan een miljoen mensen elke dag last van vermoeidheid, en ervaren meer dan 400.000 mensen serieuze burnout klachten.

In zijn presentatie legt Prof. Bakker uit wat wereldwijd de belangrijkste oorzaken en gevolgen zijn van burnout. Zijn onderzoeksteam heeft op basis van 20 jaar onderzoek de Job Demands–Resources (JD-R) theorie ontwikkeld. Met deze theorie kan worden voorspeld in welke organisaties mensen meer of juist minder risico lopen om op te branden in hun werk. De JD-R theorie laat zien hoe proactieve werknemers hun werk met veel plezier blijven uitvoeren, en hoe vermoeide werknemers terecht kunnen komen in een negatieve spiraal van problemen, stress, en miscommunicatie. In zijn presentatie legt Prof. Bakker uit wat organisaties en individuele medewerkers kunnen doen om burnout en ziekteverzuim te reduceren via preventie en door positieve interventies.   

Prof.dr. Arnold Bakker, Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie

16:10 - 16:15 Zaalwissel
16:15 - 17:15

Sessieronde 3:

Kies uw verdieping omtrent het onderwerp Employee Experience -> burn-out preventie. Bekijk de sessies in ronde 3 >>

3.1: Van stress naar happiness. Hoe maak je werk van geluk?
3.2: De kracht van creativiteit – hoe ontwikkel je een flexibele organisatie
3.3: Hoe creëer je loyale en bevlogen teams?

17:15 - 18:00 NETWERKBORREL