30 oktober 2018

12:00 - 12:45

Ontvangst met netwerklunch

12:45 - 13:00

Opening en welkom

Moderator: Jaap Wiedenhoff, partner, ABT

13:00 - 13:30

Gezonde gebouwen, meten is weten

De tendens binnen het vastgoed is dat gezonde gebouwen meer opleveren. Waarom is men bereid meer te betalen voor een gezond gebouw? Welke invloed hebben lucht, licht, geluid en temperatuur op de prestaties van medewerkers? Klopt het dat als deze factoren op de goede manier worden toegepast mensen productiever zijn en eigenaren dus bereid zijn meer te betalen? Piet Eichholtz doet aan de Universiteit van Maastricht onderzoek naar dit onderwerp en deelt met u de resultaten. 

Piet Eichholtz, hoogleraar gezonde gebouwen, Universiteit Maastricht

13:30 - 14:00

Van ontwerp naar uitvoering

Liften verstoppen, zodat mensen meer de trap nemen en dus meer bewegen. Verticale ventilatie, zodat ziektekiemen zich moeilijker verspreiden. Open en transparante ruimtes, zodat je goed om je heen kunt kijken. Enkele voorbeelden die ervoor zorgen dat een gebouw gezonder wordt. Om deze ontwikkelingen goed in te kunnen zetten en verder uit te kunnen breiden is een goed ontwerp essentieel. Waar begin je? Welke data zijn er nodig? En hoe is het uitvoerbaar voor de bouw?  

Christian Veddeler, director / senior architect UNStudio

14:00 - 14:30

Hoe zet je de juiste techniek in, zodat ze elkaar niet tegenwerken

Op basis van lopende (inter)nationale onderzoeken wordt ingegaan op technologische ontwikkelingen en trends. Hierbij wordt onder andere toegelicht: welke technieken worden toegepast, hoe ze werken, de rol van gebruikersgedrag, hoe de bouwer de technieken op de juiste manier kan inzetten en de rol van monitoring voor een blijvend effectief en duurzaam gebruik. 

Huub Keizers, programmamanager energie gebouwde omgeving, TNO

14:30 - 15:00

Pauze met gezonde snack

15:00 - 15:30

Praktijkcase: Het Erasmus Medisch Centrum

De nieuwbouw voor het Erasmus Medisch Centrum is een zeer omvangrijk project dat 20 jaar in beslag heeft genomen.  

Een van die thema’s is het creëren van een Healing Environment: een omgeving waar stress wordt gereduceerd, patiënten beter herstellen, bezoekers zich welkom voelen en medewerkers optimaal kunnen werken. 

Willemineke Hammer, Partner en Architect EGM Architecten

15:30 - 16:00

Gezond houden van de marges

Mooi al die ontwikkelingen en innovaties op het gebied van gezonde gebouwen, maar hoe zorg je ervoor dat je deze technieken financieel gezond in kunt zetten? Waar liggen de risico’s? Hoe kun je deze voorkomen? En - natuurlijk erg belangrijk - hoe blijven je marges gezond? 

Spreker wordt z.s.m. bekend gemaakt

16:00 - 16:15

Waarom moeten we gezond bouwen?

Lara houdt een inleiding over de urgentie van gezonde gebouwen, waarin onder andere het internationale keurmerk WELL aan de orde komt. Ze neemt u mee in de dialoog tussen belegger, ontwikkelaar en eindgebruiker.

Lara Muller, CEO, Blue Building Institute

16:15 - 16:45

Paneldiscussie

Aan de hand van de inleiding van Lara Muller gaan diverse stakeholders met elkaar in discussie over de toegevoegde waarde van gezonde gebouwen. 

Raymon van Miltenburg, AM RED
Petran van Heel, ABN AMRO
Lara Muller, Blue Building Institute

16:45 - 17:45

Netwerkborrel