Piet Eichholtz

Hoogleraar gezonde gebouwen, Universiteit Maastricht

Piet Eichholtz is hoogleraar vastgoedfinanciering en vastgoedbeleggingen aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is hij parter van zijn eigen bedrijf Finance Ideas, waar hij semi-publieke instellingen adviseert over vastgoedfinanciering. De combinatie praktijk en onderzoek maakt dat hij diepgaande kennis en ervaring heeft met vastgoed. Sinds enkele jaren is hij bezig met onderzoek naar gezonde gebouwen en dan met name naar de invloed op de menselijke prestaties binnen deze gebouwen. 

Willemineke Hammer

Partner en Architect, EGM Architecten

Willemineke Hammer is betrokken bij verschillende zorgprojecten.Als projectarchitect is zij eindverantwoordelijk voor de nieuwbouw van het Erasmus MC; daarnaast  werkt zij aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, het UMC Utrecht, het Radboudumc en het BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam. In het totale spectrum van Cure & Care zoekt zij voortdurend naar de juiste verbinding tussen mensen, processen en de fysieke omgeving. De uitdaging hierbij is om ingewikkelde projecten, processen en vragen te voorzien van heldere ontwerpoplossingen en deze te vertalen naar mooie, gezonde gebouwen.

Huub Keizers

Programmamanager energie gebouwde omgeving, TNO

Huub Keizers heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van materialen, systemen en chemie. Door in te zetten op nationale en internationale samenwerking werken we met partners aan een energiepositieve gebouwde omgeving. Hij is vertegenwoordiger van de Nederlandse kennisinstellingen in het Platform Duurzame Huisvesting en in de internationale Mission Innovation Challenge, Affordable Heating and Cooling.

Raymon van Miltenburg

Directielid AM

Raymon van Miltenburg is in 2007 in dienst getreden bij BAM Vastgoed, het huidige AM. Per 1 april 2018 is hij toegetreden tot de directie van AM. Daarvoor was hij directeur van AM Real Estate Development, een functie die hij nog steeds bekleed. In 2016 is Raymon RICS geaccrediteerd en momenteel is hij in de afrondende fase van de MRE opleiding. AM gelooft dat goede woon-, werk- en winkelomgevingen bijdragen aan de kwaliteit van leven. Vanuit deze visie is Raymon in 2016 toegetreden tot de koplopersgroep van het kennisplatform BBI en is hij ambassadeur van de coalitie gezonde gebouwen.   

Lara Muller

CEO, Blue Building Institute

Lara is oprichter en algemeen directeur van Blue Building Institute, een kennisplatform en incubator op het grensvlak van gezondheid, welzijn, technologie en de gebouwde omgeving. Haar ambitie is om met BBI en haar partners de duurzaamheidsagenda te verbreden met de People kant, naast Planet en Profit door de markt de toegevoegde waarde van deze integrale aanpak te tonen met concrete projecten, praktische research en opleidingstrajecten.  

Christian Veddeler 

Director / senior architect, UNStudio

Christian Veddeler is architect en director bij UNStudio. Daarnaast doceert hij onder andere aan de TU Delft en aan Harvard University. Hij leidt diverse projecten in Europa en de Verenigde Staten met een focus op systeem denken binnen de architectuur. Grote projecten waar Christian bij betrokken is geweest zijn onder andere: het centraal station van Arnhem, de campus voor de Universiteit van Singapore en het Frankfurt Four Project. 

Jaap Wiedenhoff

Senior adviseur / partner, ABT

Jaap heeft een achtergrond in installatie ontwerp en duurzaamheid met een sterke focus op integraal ontwerpen. Hij leidt op dit moment binnen ABT grote integrale projecten zoals de Rechtbank in Amsterdam en de nieuwe Terminal op Schiphol. Naast het leiden van integrale projecten is hij actief in business development.