Werkconferentie Armoede 2019

Zaterdag 26 januari 2019 zal in Ede de werkconferentie worden gehouden voor iedereen die zich vanuit de kerken inzet voor mensen in armoede en / of schulden.

Een bruisend en inspirerend programma met ontmoetingen, verrassende sprekers, praktijkvoorbeelden en een groot aantal deelsessies voor diakenen, bestuurders, predikanten, maatjes en vrijwilligers. Omdat we Geloven in Mensen. Omdat we geloven dat ieder mens bedoeld is om ‘te leven in overvloed’. 

Deze werkconferentie over armoede en schulden wordt georganiseerd door Kerk in Actie, het Diaconaal Steunpunt, SchuldHulpMaatje Nederland en het Knooppunt Kerken en Armoede. 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren