22 november 2018

14:00 - 14:30

Inloop en registratie Dianet Landelijk Thuishemodialyseoverleg (LTHDO)

14:30 - 14:45

Welkom door de voorzitter

Dr. Frans Boereboom, internist-nefroloog Dianet 

14:45 - 17:30

Dianet LTHDO

Het programma heeft als thema Ouderenparticipatie. Daarnaast zal uitgebreid worden stilgestaan bij de (veranderende) organisatie van de thuishemodialyse binnen Dianet.

De volgende sprekers zullen een interessante presentatie verzorgen:

Alicia de Vries, PHD Student UMCG

Herwinnen van zelfregie tijdens dialyse: interventieontwikkeling en evaluatie

Tinka Deutekom, Zorgmanager Dianet 

De (veranderende) organisatie van de thuishemodialyse binnen Dianet

Ismay van Loon, Internist-Nefroloog i.o. UMCU 

De uitkomsten van de GOUD-studie: geriatrisch onderzoek bij ouderen die starten met dialyse

Willem Jan Bos, Internist-Nefroloog St Antonius ziekenhuis en recent benoemd tot bijzonder hoogleraar nierziekten in het LUMC 

De resultaten uit onderzoek rondom de oudere dialysepatiënten en het daaruit voortvloeiende beleid om deze patiëntengroep ook de keuze te geven voor conservatieve behandeling.

17:30 - 17:45

Rondvraag en afsluiting door de voorzitter

17:45 - 19:00

Dinerbuffet

en mogelijkheid tot napraten

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren