Anne van Putten

Masterclass 1

Anne van Putten is programmamanager van het meerjarige programma Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg bij SZW. Hiervóór werkte zij als senior beleidsmedewerker bij de economische & strategische directie van het departement (ASEA) en als beleidsmedewerker bij de directie Re-integratie en Participatie. Daar zette zij het nog steeds lopende programma Effectiviteit & Vakmanschap op, gericht op sociale diensten, in samenwerking met de VNG en Divosa. Anne is gepromoveerd op onderzoek naar arbeid en zorg, en deed eerder onderzoek naar integratie-vraagstukken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bas van Batenburg

Masterclass 2

mr. F.B. (Bas) van Batenburg is sinds 1999 advocaat. In 2002 is hij zijn eigen kantoor gestart, dat sinds 2016 verder is gegaan onder de naam VAN BATENBURG & PRACHT ADVOCATEN. Bas van Batenburg is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en Letselschaderecht. Hij treedt op voor werkgevers maar ook voor werknemers. Doordat hij voor beide kanten optreedt kan hij meerdere kanten van de zaak beoordelen en daarover adviseren. Daarnaast geeft hij verschillende cursussen op het gebied van Arbeidsrecht en Aansprakelijkheidsrecht. 

Porto Franco

Masterclass 3

Porto Franco is als adviesur bij tri-plus gespecialiseerd in arbeidsomstandigheden. Hij ondersteunt ruim 16 jaar bedrijven en (semi)overheden met het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Met een dwarsdoorsnede van de organisatie gaat hij heel praktijkgericht te werk, ondersteund door voorbeelden uit zijn rijke ervaring. “Door alle lagen te betrekken, voorkom ik dat er een tunnelvisie ontstaat.”

Pascal Willems

Masterclass 4

Pascal Willems is advocaat en eigenaar van WVO Advocaten. Hij en zijn team zijn gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, privacy recht, sociale zekerheid, ziekte- en verzuim en Arbowetgeving. Al jaren lang staat hij werkgevers, werknemers, arbodienst(verleners), bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen bij. De afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende deskundigen op het gebied van de privacy van de zieke werknemer. Daarnaast is hij veelvuldig spreker op congressen en cursussen en is hij auteur voor diverse uitgaven van Vakmedianet en andere uitgevers