Bereid jouw vereniging voor op de AVG

Het ledenbestand is voor veel verenigingen en stichtingen de drijver van het bestaan. En juist aan de ledenadministratie worden veel nieuwe regels verbonden. Op 25 mei trad de AVG in werking en sindsdien moeten ook Westlandse organisaties eraan geloven. Voorafgaand op 25 mei is een drietal kennissessies georganiseerd. Op verzoek zullen we deze sessie op 4 september herhalen. Laat je door de Van Poelje Academie informeren en zorg dat ook jij de zaken op orde hebt.  

Nog steeds lezen we in de media dat de vele sportclubs en andere organisaties zich nog steeds niet hebben ingericht op de nieuwe privacywet. Bestuursleden, die niet precies op papier hebben staan wie wel en niet inzage hebben in persoonsgegevens van leden, kunnen uiteindelijk worden beboet. 

Welke gevolgen heeft de AVG (de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor organisaties en de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt? Wat zíjn persoonsgegevens eigenlijk precies en moet straks overal toestemming voor worden gevraagd? Mag je iemand mailen als hij zijn e-mail heeft gegeven? Hoe zit het met het verwerken van het klikgedrag van bezoekers op de website? Hoe ga ik om met persoonsgegevens in de cloud?

Ook vrijwilligers- en ledenadministraties
Alle (vrijwilligers) organisaties sinds mei 2018 verplicht tot het voeren van een privacy-administratie. Deze nieuwe Europese privacywet stelt niet alleen regels voor de bescherming van persoonsgegevens, maar stelt ook allerlei eisen aan organisaties die over gegevens beschikken.

Dus alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, zouden op 25 mei 2018 moeten voldoen aan de AVG. Dit is echter lang niet overal het geval en op verzoek organiseert de Van Poelje Academie opnieuw een kennissessie over de AVG. Patrick Jordens neemt ons stap voor stap mee in de nieuwe regelgeving en de acties die we als (vrijwilligers) organisatie moeten zetten.

Aanmelden, kosten en locatie
De kennissessie start om 19.30 uur in Wijkcentrum Terra Nova, Het Tolland 2 in Wateringen. Aanmelden via www.vanpoeljeacademie.nl is verplicht. Deelname kost slechts € 20,00 

 

Over Patrick Jordens:
Patrick Jordens is oprichter en directeur van het succesvolle landelijk opererende compliance adviesbureau DMCC Nederland. Jordens is gespecialiseerd in compliance met consumentenrecht en privacyrecht bij commercieel datagebruik en klantcontact. 

Hij is tevens bestuurslid legal & compliance bij DDMA Data Driven Marketing Association. In deze rol behartigt hij belangen van de sector en voert onderhandelingen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en diverse toezichthouders over de uitleg en invoering van (nieuwe) wet- en regelgeving. Hij is tevens verantwoordelijk voor het vormen van zelfregulering.
 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren