30 november 2018

10:30 - 11:00

Ontvangst en welkom

Marjolijn Jaarsma - Dagvoorzitter

11:00 - 11:10

Introductie en opening symposium

Sandra Wilms - Plaatsvervangend Directeur Bedrijfsstatistieken Heerlen CBS

11:10 - 11:30

Martin's maatstaven voor mondialisering: van tabellenboekje tot waardeketenanalyses

Fabienne Fortanier - Hoofd Handelsstatistieken OESO

11:30 - 11:50

Het effect van de immigrantaanwervingen en de integratiecapaciteit op innovatieprestaties van bedrijven: is er een voordeel?

Mark Vancauteren - Professor Economie Universiteit Hasselt/CBS

 

Linken van microdata en globaliseringsonderzoek: wat hebben we geleerd en 'what's next'?

Marcel van den Berg - Programmamanager Globalisering CBS

11:50 - 12:10

Globalisering in de regio 

Henri de Groot - Professor in Regionaal Economische Dynamiek VU

12:10 - 13:10

Lunch

Atrium CBS

13:10 - 13:30

Globalisering van de statistiek

Eric Bartelsman - Algemeen Directeur Tinbergen Instituut

13:30 - 13:50

The gains and pains of trade

Steven Brakman - Professor Internationale Economie RUG

13:50 - 14:10

Deglobalisering en weerstandsvermogen: een nieuwe uitdaging voor microdata onderzoek

Peter van Bergeijk - Professor Internationale Economie ISS

14:10 - 14:30

Globalisering: de grootste nachtmerrie van een nationale rekenaar

Mark de Haan - Hoofd Integratie Overheidsfinanciën CBS

14:30 - 14:50

Koffie of theepauze

14:50 - 15:10

Globalisering en werkgelegenheid: welke puzzelstukjes ontbreken er nog?

Wendy Smits - Professor Arbeidsmarktdynamiek UM/CBS

15:10 - 15:30

Sociaal culturele aspecten van globalisering

Pieter Everaers - Oud-directeur Eurostat

15:30 - 15:50

Van globaal naar lokaal: de internationale dimensie in de statistiek

Martin Luppes - Afscheid nemend programmamanager Globalisering/KIO CBS

15:50

Afsluitende borrel en netwerkmogelijkheid

Atrium CBS