Internationaal geaccrediteerde opleiding

Testen en certificeren van een Cleanroom

Voor belangstellenden, associates of professionals

 

Meettechnici zijn een onmisbare schakel in het op de juiste manier testen en valideren van de cleanroom en het controleren of de techniek nog voldoet aan de gestelde eisen.
Een gecertificeerde meettechnicus geeft de eindgebruiker de garantie dat de uitkomst van het testen van de cleanroom betrouwbaar is.
BCW organiseert de internationaal geacrediteerde Opleiding Cleanroom Testen en Certificeren, waarmee meettechnici zich op twee niveaus kunnen laten certificeren, namelijk als Associate en als Professional.

De Associate wordt getoetst op theoretische kennis terwijl de Professional zowel theoretisch als praktisch wordt getoetst.

Ook belangstellenden kunnen deelnemen aan deze opleiding, maar leggen geen examens af.

Doelstelling 

Het doel van deze opleiding is het, zowel in theorie als in praktijk, opleiden en examineren van meettechnici, voor wat betreft het testen en certificeren van een cleanroom.
Er is een internationale harmonisering van deze opleiding, zodat overal ter wereld dezelfde opleiding en examens worden afgenomen door onafhankelijke examinatoren.

Het is mogelijk om deze opleiding te volgen op drie verschillende kennisniveaus:


1. Belangstellenden

Alle personen die op een of andere manier te maken hebben met cleanroom validatie testen, kunnen de theoriedag en een halve dag meetpraktijk volgen. Denk aan kwaliteitsdiensten, technische diensten, validatie engineers en managers.


2. Associates

Meettechnici met een korte ervaringsperiode kunnen het programma tot Associate volgen.
Dit bestaat uit de theoriedag en een halve dag meetpraktijk, gevolgd door het theorie-examen.
Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd dan is de meettechnicus gecertificeerd als Associate. Hij ontvangt een certificaat met internationale erkenning.


3. Professional

Voor certificering als Professional volgt de meettechnicus het volledige programma van theorie en praktijk.
Naast het theorie-examen wordt ook een praktijkexamen afgenomen.
De professional dient een aantoonbare werkervaring van meer dan 2 jaar als cleanroom technieker te bezitten.

Hij ontvangt een Certificaat alsook een cleanroom pass en hij wordt opgenomen in het register van de CTCB-I. De geldigheid van het certificaat en het online register is 5 jaar.

 

Opleidingsprogramma

Dag 1   (15 november 2018)


Theorie:
Theorie van luchtbehandelingsystemen en het daadwerkelijk meten van de belangrijkste parameters.

Dag 2  (28 november 2018


Meetpraktijk:


Ochtend.
Praktijkmetingen door deelnemers aan drie praktijkopstellingen bestaande uit meten van luchtsnelheden, een filter integriteittest.
Meten met een deeltjesteller in een cleanroom

Demonstratie van het meten met microbiologische meetmethoden, en luchtstroom visualisatietechnieken .

Middag.
Theorie-examen van 60 open vragen voor de Associate, – en de Professional kandidaten.

 

Dag 3 (29 november 2018)


Praktijkexamen voor de Professional, dat bestaat uit meerdere praktijktesten; het uitvoeren en rapporteren van een luchtsnelheidstest een deeltjestelling en een filter integriteitstest (filterintegriteitstest wordt uitgevoerd met een photometer).
Zie ook http://www.ctcb-i.net/testingvalidation.php.

Leermiddelen 
Voorafgaand aan de opleiding krijgt de deelnemer een uitgebreide syllabus en het Vraag & Antwoord-boek toegestuurd.
De hand-out van de presentaties ontvangt de deelnemer tijdens de opleiding.

Certificering 
Indien het examen succesvol is afgerond wordt de cursist gecertificeerd voor een periode van vijf jaar als respectievelijk Associate of Professional. Om de geldigheid te behouden en de kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk na vijf jaar opnieuw het examen af te leggen.
Cursisten ontvangen na een succesvolle afloop een BCW/CTCB-I certificaat met internationale erkenning, een persoonlijke badge en zij worden opgenomen in het online register van BCW/CTCB-I.
Deze Opleiding Cleanroom Testen en Certificeren is opgezet onder toezicht van de CTCB-I.
Deze opleiding is internationaal gecertificeerd via de ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies).
De examens worden afgenomen door de CTCB-I (Cleanroom Testing and Certification Board – International; www.icccs.net).

Algemene Informatie

* Voor de Professional is 2 jaar relevante werkervaring vereist. Dit wordt getoetst bij inschrijving.

* De professional mag zijn eigen meetapparatuur meebrengen, er is tevens voldoende meetapparatuur beschikbaar in het examencentrum.

* Voor de Associate en belangstellende is geen specifieke vooropleiding vereist.

* Les van ervaren internationale docenten.

* Internationale, onafhankelijke examinatoren.

* Opleiding onder accreditatie met internationale erkenning.

* 2 of 3 lesdagen.

Over CTCB-I
De Schotse cleanroomvereniging S2C2 is in 2002 begonnen met een opleiding voor meettechnici in de Cleanroom.
Deze activiteit heeft zich internationaal ontwikkeld tot de Cleanroom Testing and Certification Board International (CTCB-I)

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren