HR Masterclass Performance Management

 

Als gevolg van een almaar krapper wordende arbeidsmarkt,  is het van belang meer prioriteit te geven aan het inzetbaar houden van de al aanwezige medewerkers. Het continu verbeteren en managen van de prestaties staat hoog op de agenda. In deze masterclass i.s.m. Erasmus Universiteit Rotterdam gaat u twee dagen aan de slag met als doel om de HR-performance strategie van uw organisatie te verbeteren. (minimaal 15%) 


Voldoet uw huidige performance strategie?
Op de eerste dag brengen we de huidige situatie in kaart via benchmarking. Wat is voor uw organisatie de meest optimaal haalbare prestatie? Hoe komt u tot het gewenste prestatieniveau via een systematische wijze? Welke factoren zorgen voor een topprestatie en een glanzende loopbaan (prestatieverbetering) en welke factoren staan zo’n loopbaan in de weg? (presentatieremmers) We gaan met elkaar bouwen aan een prestatiestrategie en een prestatiecultuur.

Prestatieverbetering & beloningsbeleid
Op de tweede dag van deze masterclass wordt nagegaan welke rol het beloningsbeleid kan spelen ter ondersteuning van prestatieverbetering. Daarbij wordt eerst geanalyseerd welke beloning mogelijk en nodig is voor marktconforme prestaties. Daarnaast wordt de vraag behandeld welke beloning en beloningssystemen nodig zijn voor “high performance” in uw organisatie. De risico’s voor koppelingen tussen prestatie en beloning worden helder in beeld gebracht zodat u hierop onderbouwde keuzes kan maken.

Verhoog in twee dagen uw performance beleid met 15%
De docenten verhelderen de concepten die essentieel zijn voor een optimale performance management en geven het belang aan van benchmarking en tools zoals HR-Metrics & HR-Analytics voor performance management. Aan de hand van een groot aantal cases demonstreren zij welke prestatiesprongen gemaakt kunnen worden als er sprake is van een goede balans tussen de ambities van de organisatie en de professionaliteit van haar HRM.

 

 

Na deze dag:

Heeft u een kwaliteitsplan om performance management te implementeren binnen uw organisatie
Heeft u de kennis van diverse performancemanagementstrategieën
Heeft u de huidige situatie in kaart gebracht
Kunt u de performance van uw medewerkers met minimaal 15% verhogen
Kunt u diverse tools zoals HR-Metrics & HR-Analytics inzetten
Kunt u beter de prestaties van medewerkers bewaken en meten.

 

Voor wie?

De masterclass Performance Management is opgezet voor HR-professionals (HR-managers, HR Business Partners, HR-adviseurs) en andere (interne) adviseurs die zich bezighouden met het thema performance management.

 

Erasmus certificaat:

 Nieuw!

PW. organiseert in samenwerking ERBS | Erasmus Universiteit Rotterdam Masterclasses voor HR-professionals.

Na afloop ontvangt u een certificaat van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ook interessant:

  Bekijk ook deze Masterclass:

HR Masterclass Strategische Personeelsplanning 
11 en 18 december 2018

 


 

 

Grootte van de groep

De groepsgrootte is maximaal 20 deelnemers, zodat u optimaal profiteert van de inbreng en ervaringen van andere deelnemers.

Wacht dus niet te lang met inschrijven en verzeker uw deelname want vol is vol!
 

Data & inschrijven

De tweedaagse masterclass Performance Management wordt georganiseerd op 27 november en 4 december. 

Prijs:   €1.250,- p.p. 

*De genoemde prijs is inclusief certificaat, lunch, koffie en thee tijdens de pauzes en exclusief BTW.

Direct inschrijven