27 november 2018

09:30 - 10:00

Ontvangst met koffie & thee

10:00 - 11:00

Prestatiemanagement; In search of high performance

 • Worldclass excellence en global benchmarks 
 • Het bouwen van een prestatiestrategie en een prestatiecultuur 
 • High Impact Strategisch HRM 
11:00 - 11:15

Korte pauze

11:15 - 12:30

Prestatie-indicatoren en prestatiemeting

 • KSF’s en KPI’s voor individuele en collectieve prestaties
 • Variabelen en processen voor prestatiemeting 
 • Vaststellen van potentieel voor prestatieverbetering 
12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

Prestatieverklaring en prestatieverbetering

 • Modellering en verklaring van prestatie 
 • Relatieve gewichten van prestatiedeterminanten 
 • Een flinke prestatiesprong (>15%) is (bijna) altijd mogelijk !
15:00 - 15:15

Pauze

15:15 - 16:30
 • Prestatiegaps en keuze van interventies voor prestatieverbetering 
 • Monitoring en evaluatie van interventies voor prestatieverbetering 
 • Cases voor prestatieverbetering (o.a. Lean Six Sigma) 
16:30 - 17:00

Afronding eerste dag

04 december 2018

09:30 - 10:00

Ontvangst met koffie & thee

10:00 - 11:00

Beloningsbeleid en high performance

 • Beloning voor competenties, rollen, taken en uitdaging 
 • Beloning voor functioneren, gedrag, samenwerking  
 • Beloning voor targets, prestaties, (individuele/collectieve) resultaten 
 • Beloning voor omgevingsvariabelen (markt, macht, salary surveys etc.) 
11:00 - 11:15

Korte pauze

11:15 - 12:30

Beloningsbeleid en bedrijfsresultaten

 • Bepalen van de ruimte voor beloning 
 • Afhankelijkheid van de bedrijfsresultaten van beloning 
 • Ontwerpen van prestatiebelonings- en winstdelings-systemen 
12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

Prestatie- en toekomstgericht belonen

 • SWOT, organisatiestrategie en beloningsstrategie 
 • Transparantie en flexibiliteit van beloning 
 • Koppelen van beloning aan governance en kernwaarden
15:00 - 15:15

Pauze

15:15 - 16:30
 • Decentrale budgetten voor prestatie-incentives en teamspirit
 • Risico’s bij koppeling van prestatie en beloning 
 • Tegengaan van perverse prikkels 
16:30 - 17:00

Afronding 2e dag en uitreiking certificaten