Deltaplan Dementie


Het Deltaplan Dementie
Het Deltaplan Dementie is het nationale actieprogramma om het hoofd te bieden aan de gevolgen van een toenemend aantal mensen met dementie. Het Deltaplan Dementie steunt op drie pijlers: onderzoek, zorgverbetering en de dementievriendelijke samenleving. Het Deltaplan Dementie is ook een actief platform: samenwerking is het sleutelwoord. Inmiddels hebben zo'n 65 organisaties uit onder meer de zorg, het bedrijfsleven, de wetenschap zich aan het Deltaplan Dementie verbonden.


Drie pijlers
De pijlers zijn uitgewerkt in drie landelijke programma’s die worden uitgevoerd door lidorganisaties van het Deltaplan Dementie.

Memorabel
Memorabel is het onderzoeks- en innovatieprogramma van het Deltaplan Dementie en wordt uitgevoerd door ZonMw. Het programma wil bijdragen aan een minder sterke toename van het toekomstig aantal mensen met dementie en aan een goede kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Het programma duurt in totaal acht jaar en is gestart in 2013. Op dit moment worden meer dan 120 studies en projecten uitgevoerd verdeeld over vier thema’s; (1) oorsprong en mechanisme van de ziekte, (2) diagnostiek, (3) preventie en behandeling en (4) doelmatige zorg en ondersteuning. 

Dementiezorg voor elkaar
In maart 2017 ging het Verbeterprogramma 'Dementiezorg voor elkaar' van start. Centraal in het programma staat het verbeteren in de dagelijkse praktijk van de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Het programma 'Dementiezorg voor elkaar' moet ertoe leiden dat de zorg en ondersteuning persoonsgericht en integraal is. En aansluit bij de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Het programma is bedoeld voor professionals in samenwerkingsverbanden en duurt 4 jaar.

Het programma wordt door een consortium van partijen (Vilans, Movisie, Trimbos-instituut, Pharos en NIVEL) uitgevoerd. Ook de leden van het Deltaplan Dementie worden betrokken. Intussen zijn er ruim 100 aanvragen voor ondersteuning gedaan bij het programma. 

Samen dementievriendelijk
Op weg naar een dementievriendelijk Nederland ontwikkelden Alzheimer Nederland, PGGM in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Samen dementievriendelijk’. Het doel is dat vóór 2020 iedereen in Nederland meer weet van dementie én mensen met dementie en hun mantelzorgers kan helpen. Met meer oog voor wat iemand met dementie nog wél kan. De basistraining GOED omgaan met dementie en branchegerichte trainingen voor bedrijven vormen belangrijke elementen van de campagne.


Op de website van het Deltaplan Dementie vindt u meer informatie.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren