Veilig en gezond werken, hoe pak je dat aan?

De ondernemingsraad is een belangrijke speler als het gaat om veilig en gezond werken in de organisatie. Om het arbobeleid goed vorm te kunnen geven moet de or op de hoogte zijn van de relevante zaken die de nieuwe Arbowet gebracht heeft, waaronder het instellen van een Arbo-overleg. Daarnaast zijn duurzame inzetbaarheid, interne arbozorg en het voorkomen van hoge werkdruk belangrijke onderwerpen voor de ondernemingsraad. 

Tijdens deze studiedag presenteren we inspirerende voorbeelden, recent onderzoek en kun je tijdens de workshops je kennis op arbo-gebied weer helemaal up to date brengen. 

 

 

Zelf aan de slag tijdens de workshops

Je gaat deze dag vooral ook zelf aan de slag. In het programma is ruimte om twee van de vier workshops te volgen.

1. Het nieuwe Arbo-overleg in de vierhoek, hoe pak je dat aan? 

2. Arbo instrumenten als motor voor duurzame inzetbaarheid 

3. Vergroot de invloed van de or bij de interne arbozorg anno 2018

4. Maak PSA zichtbaar

Lees meer over de thema's

In een reeks artikelen op ornet.nl nemen de sprekers je alvast mee in het onderwerp van hun workshop:

> Met het vierhoeksoverleg naar een effectiever arbobeleid (Emelda Hendriks)

> Arbo instrumenten als motor voor duurzame inzetbaarheid (Geraldo Kummeling)

 

Vorige editie beoordeeld met rapportcijfer 8!

Enkele reacties van deelnemers: 

"Weer veel tips en trucs opgehaald om met onze directie in gesprek te komen over Arbozaken"

"Prima presentatie's en goede handvatten gekregen om mee aan de slag te gaan"

"Als verantwoordelijke binnen de OR voor arbo meer handvatten gekregen voor overleg met HR en de arbo om te zorgen voor een goede werkomgeving"