Rutger van der Neut 

Rutger van der Neut ondersteunt medezeggenschapsorganen inmiddels voor zo’n 15 jaar, geholpen door zijn eigen bedrijfskundige, economische en juridische studieachtergrond. Dit doet hij vanuit de diepgewortelde overtuiging dat organisaties beter functioneren wanneer medewerkersoptiek nadrukkelijk bij beleid- en besluitvorming wordt betrokken. De ondersteuning van Rutger bestaat uit het verzorgen van MZ-maatwerktrainingen en OR-advisering/ -begeleiding, o.a. op het gebied van strategisch, financieel maar nadrukkelijk ook arbobeleid. Zijn werkwijze wordt daarbij gekenmerkt door een interactieve, vaak originele aanpak. 

Geraldo Kumeling 

Geraldo Kumeling is adviseur/trainer medezeggenschap en duurzame inzetbaarheid. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van gezonde arbeidsomstandigheden en werkbare arbeidsverhoudingen.  Onlangs verscheen zijn boek met de titel ‘Invloed op besluitvorming’.   

Porto Franco 

Porto Franco is adviseur/
veiligheidskundige, hij ondersteunt organisaties op beleidsmatig en operationeel niveau bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid. Hij werkt praktijkgericht en ondersteund zijn workshops door voorbeelden uit zijn rijke ervaring. “Door alle lagen te betrekken, voorkom ik dat er een tunnelvisie ontstaat.” Daarnaast is Porto adviseur voor ondernemingsraden en auteur van het boek ‘Help ik heb een OR’ 


Foka Snoek 

Foka Snoek is werkzaam als adviseur arbeid- en gezondheid en heeft ruime ervaring op het gebied van onderzoek naar Psycho Sociale Arbeidsbelasting en de inzet van Preventief Onderzoek als middel om duurzame inzetbaarheid van medewerkers effectief de verbeteren.