Juni Daalmans

Juni Daalmans is veiligheidspsycholoog en oprichter van Brain Based Safety.

Arnold van der Ploeg

Plenair 2

Arnold van der Ploeg is beleidsadviseur P&O en en arbocoördinator bij de Gemeente Ede. Tot 2016 was hij daar voorzitter van de ondernemingsraad.

Judith van Amersfoort

Plenair 2

Judith van Amersfoort is zelfstandig Arbeid & Organisatiedeskundige. Zij is een kerndeskundige en specialist verzuim, inzetbaarheid en arbo arbeidsomstandigheden. Zij is gefascineerd door mensen en organisaties. Ze gelooft in sturen op inzet, motivatie en resultaten. Judith werkt op pragmatische wijze. Ze heeft oprechte interesse in mensen en wat hen beweegt (of juist niet) in de taal en activiteiten die passen bij de fase van de organisatie. Het succes begint met de mensen die het gaan doen.

Cecile de Roos

Plenair 3

Cecile de Roos is als docent en schrijver verbonden aan Vakmedianet. Daarnaast is zij kerndocent bij de Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen dat in samenwerking met SGBO (Radboud Universiteit) de opleiding tot Arbeids en Organisatiedeskundigen verzorgt. Naast het doceren werkt zij als organisatie adviseur op het gebied van arbomanagement en organisatie ontwikkeling.

Luc Westdorp

Plenair 3

Luc Westdorp is operationeel directeur bij (energiecentrale) BMC Moerdijk.

Porto Franco

Sessie 1.1

Porto Franco werkt als veiligheidskundige en adviseur bij tri-plus. Hij begeleidt ruim 17 jaar bedrijven, overheden en ondernemingsraden bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Hij heeft al meer dan 1000 RI&E’s uitgevoerd in zijn professionele loopbaan binnen diverse sectoren. 

 

Nico Knibbe

Sessie 1.2

Nico Knibbe is bewegingswetenschapper bij LOCOmotion. Hij heeft veel ervaring met het maken van instructiefilms,
e-learnings en het delen van kennis via ergo-selfie-films.

Irma de Vaan

Sessie 2.1

Irma de Vaan ontwikkelde zich van verpleegkundige naar Arbeids- en Organisatiedeskundige. Dat geeft haar de basis om als praktische doener veranderprocessen in organisaties te kunnen begeleiden. Als A&O-er is zij steeds bezig met de mens en zijn arbeid binnen de organisatie. Als coach en NLP-er begeleidt en optimaliseert zij de interactie binnen het systeem.

Iels den Dekker

 sessie 2.1

Iels den Dekker is sinds 2003 werkzaam in het vakgebied Arbo en veiligheid. Vanuit het vakgebied Arbeidshygiëne voert hij metingen en beoordelingen uit op werkplekken met gevaarlijke stoffen, geluid, trillingen, klimaat en fysieke belasting. Hij wil graag het verschil maken en een toegevoegde waarde geven bij onderzoeken en trainingen. Als werkgevers en werknemers bewust zijn van de risico’s in de werksituatie, gaan zij vanzelf veiliger en gezonder werken. Om dit bewustzijn te vergroten, voegt hij theorie en praktijk samen tijdens zijn instructies en trainingen.

Martin Bos

 sessie 2.2

Martin Bos is arbeid- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie. Met een achtergrond als psycholoog en bedrijfseconoom is hij met name geïnteresseerd in de factor mens in de organisatie: mensen optimaal inzetten, op individueel en organisatieniveau. Hij is expert op het gebied van arbeidstijden, personeelsplanning, zelfroosteren en productiviteitsverbetering.