22 november 2018

09:30 - 10:00

Ontvangst en registratie Jaarlijkse Bijscholing

10:00 - 13:00

Jaarlijkse bijscholing met als Thema Fixed and Growth mindset

Verzorgd door Dianet Opleidingen

Een scholing waarbij vanuit de Fixed and Growth mindset de relatie wordt gelegd naar de leermotivatie.

Hoe kun je de leermotivatie vergroten en welke invloed heeft leeftijd en nierfalen op het leervermogen?

 

Twee lessen worden in wisselende volgorde gegeven:

Lastige lieden - Maria van der Linden

Leren en motiveren; een gezamenlijk doel! - Wil Kooijman/Hanke Mensink

De lessen worden toegespitst op de vraag hoe je met allerlei verschillende mensen op verschillende manieren kunt omgaan om een gezamenlijk doel te bereiken; het nemen van de regie over de eigen gezondheidssituatie en behandeling, door de patiënt. De lessen geven inzicht waarmee je als dialyseverpleegkundige rekening kunt houden om dit doel te bereiken.

13:00 - 14:00

Afsluitende lunch

14:00 - 14:30

Ontvangst en registratie Dianet Landelijk Thuishemodialyseoverleg (LTHDO)

14:30 - 14:45

Welkom door de voorzitter

Frans Boereboom, internist-nefroloog Dianet 

14:45 - 17:30

Dianet LTHDO

Het programma heeft als thema Ouderenparticipatie. Daarnaast zal uitgebreid worden stilgestaan bij de (veranderende) organisatie van de thuishemodialyse binnen Dianet.

De volgende sprekers zullen een interessante presentatie verzorgen:

Alicia de Vries, PHD Student UMCG

Herwinnen van zelfregie tijdens dialyse: interventieontwikkeling en evaluatie

Tinka Deutekom, Zorgmanager Dianet 

De (veranderende) organisatie van de thuishemodialyse binnen Dianet

Ismay van Loon, Internist-Nefroloog i.o. UMCU 

De uitkomsten van de GOUD-studie: geriatrisch onderzoek bij ouderen die starten met dialyse

Willem Jan Bos, Internist-Nefroloog St Antonius ziekenhuis en recent benoemd tot bijzonder hoogleraar nierziekten in het LUMC 

De resultaten uit onderzoek rondom de oudere dialysepatiënten en het daaruit voortvloeiende beleid om deze patiëntengroep ook de keuze te geven voor conservatieve behandeling.

17:30 - 17:45

Rondvraag en afsluiting door de voorzitter

17:45 - 19:00

Dinerbuffet

en mogelijkheid tot napraten

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren