Dialoogbijeenkomst
Maatschappelijke diensttijd (MDT)

Voor de projectleiders van alle 41 proeftuinen uit de eerste subsidieronde

Je bent van harte uitgenodigd voor de dialoogbijeenkomst op 4 februari 2019. Tijdens de vorige bijeenkomst op 12 november hebben we gezamenlijk stilgestaan bij de werkzame elementen voor de maatschappelijke diensttijd. Op 4 februari nemen we je graag mee in het ontwerp van MDT dat er tot dusver ligt. Ook scherpen we het ontwerp graag verder met je aan en faciliteren we het gesprek over jouw ervaringen van de afgelopen maanden en de uitdagingen waar je mee te maken hebt. Wat kan je verwachten?

  • Het ochtendprogramma duurt van 9.30 uur tot 12.30 uur en staat in het teken van het ontwerp van MDT tot dusver. We vertellen je over de bevindingen uit het begeleidend onderzoek van Rebel, Kennisland en Significant en hoe dit bijdraagt aan het ontwerp. Bovendien nemen we je mee in het segmentatiemodel, waarin we geprobeerd hebben om de verschillende potentiële doelgroepen van de MDT te beschrijven. Ten slotte vragen wij je om het ontwerp weer een stap verder te brengen op basis van jouw huidige ervaringen. Alle ervaringen zijn hierin heel erg welkom!
     
  • Het middagprogramma duurt van 13.30 uur tot 16.00 uur en staat in het teken van uitwisseling, tussen de projectleiders onderling en met ons. In het aanmeldformulier kan je aangeven welk thema je graag wilt behandelen, maar je kan ook zelf een workshop organiseren rondom een relevant thema. Ook dit kan je aangeven in het aanmeldformulier. Zo wordt er een workshop communicatie georganiseerd.Het middagprogramma is facultatief van aard en na afloop is er een borrel.

Goed om te weten:

  • De bijeenkomst vindt plaats bij Mammoni (Mariaplaats 14 te Utrecht).
  • Iedere projectleider mag één introducee meenemen, bijvoorbeeld een projectmedewerker, een coach/begeleider of een andere betrokkene.

Ben jij erbij? Meld jezelf en de introducee die met je meekomt dan nu aan via de aanmeldpagina. Graag zien we je op 4 februari!

 

Programma MDT is een Rijksbreed programma dat wordt uitgevoerd door het kernteam MDT. Dit kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, ministerie van SZW, ministerie van OCW, Nationale Jeugdraad (NJR), Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en ZonMw. Wil je geen uitnodiging of andere e-mails over deze bijeenkomst meer ontvangen? Meld je dan af per e-mail: mdt@minvws.nl

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren